SULAUTUNEIDEN SÄÄTIÖIDEN TAVOITTEET

Metsämiesten Säätiö ottaa apurahojen jaossaan huomioon oman strategiansa lisäksi seuraavien sulautumisen kautta toimintansa päättäneiden säätiöiden tavoitteet:

Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön sulautuminen 1.8.2018

Säätiön tarkoituksena oli edistää puuteollisuuden teknistä kehitystä ja markkinointitutkimusta sekä alan koulutusta.

Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiön sulautuminen 2.10.2017

Säätiön tarkoituksena oli edistää metsäteollisuustuotteiden markkinoimista ulkomaille ja siinä tarkoituksessa tukea yliopisto- ja korkeakouluopintoja harjoittavien sekä tutkinnon suorittaneiden tai muuten vastaavat tiedot omaavien henkilöiden koulutusta tai työskentelyä koti- ja ulkomailla, markkinointitutkimuksia ja viennin edistämiseen tähtäävää kurssi- ja jatkokoulutustoimintaa.

Metsänparannussäätiön fuusioituminen 25.11.2015

Säätiön tarkoituksena oli edistää ja tukea maamme metsien perusparannustöiden tehokasta suorittamista sekä siihen tähtäävää tutkimus- ja koetoimintaa. Lisäksi perusparannustöiden aikaansaaman puustopääoman hyödyntämisen edistäminen ja perusparannustöiden jatkuvuuden tukeminen ovat kyseisen tarkoituksen toteuttamista.