SULAUTUNEIDEN SÄÄTIÖIDEN TAVOITTEET

Metsämiesten Säätiö ottaa apurahojen jaossaan huomioon oman strategiansa lisäksi seuraavien sulautumisen kautta toimintansa päättäneiden säätiöiden tavoitteet:

Kotkan Puutalousopiston stipendisäätiön sulautuminen 1.8.2018

Säätiön tarkoituksena oli edistää puuteollisuuden teknistä kehitystä ja markkinointitutkimusta sekä alan koulutusta. Pääoman vuotuinen nettotuotto 4,0 % korolla on 5 000 euroa vuodessa.   

Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiön sulautuminen 2.10.2017

Säätiön tarkoituksena oli edistää metsäteollisuustuotteiden markkinoimista ulkomaille ja siinä tarkoituksessa tukea yliopisto- ja korkeakouluopintoja harjoittavien sekä tutkinnon suorittaneiden tai muuten vastaavat tiedot omaavien henkilöiden koulutusta tai työskentelyä koti- ja ulkomailla, markkinointitutkimuksia ja viennin edistämiseen tähtäävää kurssi- ja jatkokoulutustoimintaa. Pääoman vuotuinen nettotuotto 4,0 % korolla on 43 000 euroa vuodessa.  

Metsänparannussäätiön fuusioituminen 25.11.2015

Säätiön tarkoituksena oli edistää ja tukea maamme metsien perusparannustöiden tehokasta suorittamista sekä siihen tähtäävää tutkimus- ja koetoimintaa. Lisäksi perusparannustöiden aikaansaaman puustopääoman hyödyntämisen edistäminen ja perusparannustöiden jatkuvuuden tukeminen ovat kyseisen tarkoituksen toteuttamista. Pääoman vuotuinen nettotuotto 4,0 % korolla on 8 000 euroa vuodessa.  

Metsätalouden edistämisrahasto 3.9.2014

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hallinnoiman Metsätalouden edistämisrahaston pääoman vuotuinen nettotuotto 4,0 % korolla on 2 000 euroa vuodessa. 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.