Vinkit metsäalaa opiskeleville

Metsämiesten Säätiö tukee metsäalaa opiskelevia apurahoin alla kuvatusti. Apurahan hakijan syytä varmistaa oikea painopistealue Kasöörissä tehtävässä apurahahakemuksessa.

 1. Painopistealueelta ”Verkosto – Verkostot” Säätiö tukee valtakunnallisia opiskelijajärjestöjä. Koska Säätiö rahoittaa opiskelijajärjestöjä, se ei rahoita suoraan niiden jäsenjärjestöjä, osastoja, kerhoja, oppilaskuntia eikä osuuskuntia ellei niiden hanke koske seuraavassa kerrottuja kohtia 2. ja 3. Opiskelijajärjestön apurahahakemuksessa tulee kertoa 
  -    todellinen opiskelevien jäsenten määrä (tällä perusteella tuetaan yleisesti järjestön toimintaa ja sen ja jäsenjärjestöjen kotimaan matkoja) 
  -    kustannuksiltaan eritellyt Säätiön strategiaa toteuttavat hankkeet (näitä ovat mm. kansainvälistä verkottumista, koulutuksen kehittymistä ja koulutuksen markkinointia toteuttavat hankkeet)
  -    opiskelijajärjestön jäsenjärjestöjen siltä anomien (anomukset Säätiön hakemukseen liitteeksi) Säätiön strategiaa toteuttavat hankkeet ja niiden kustannukset. 
   
 2. Painopistealueelta ”Verkosto – Opiskelijoiden matka-apurahat” Säätiö tukee lyhytkestoisia (alle 1 kk) ammatillisia opintomatkoja ulkomaille yksittäin tai ryhmissä. Rahoitus sidotaan matkalle lähtevien henkilöiden lukumäärään (mikä tulee ilmetä hakemuksesta) ja matkakohteen etäisyyteen niin, että apurahan suuruus on keskimäärin 200-500 euroa/henkilö. Isompaakin rahoitusta voi hakea, mutta apurahapäätöksessään Säätiö yhteismitallistaa myönnöt, jolloin myönnetty summa voi olla haettua pienempi, muttei koskaan suurempi. Mikäli matka on päättynyt ennen Säätiön apurahanhaun alkua ei apurahaa myönnetä takautuvasti.
   
 3. Painopistealueelta ”Verkosto – Opiskelijoiden opintoapurahat” Säätiö tukee opintoja, työharjoitteluja, yms. pidempikestoista ulkomailla oppimista. Rahoitus sidotaan ulkomailla oloaikaan (joka tulee ilmetä hakemuksesta) ja matkakohteen etäisyyteen. Mikäli samaan kohteeseen samaksi ajaksi on lähdössä useampi henkilö, arvostamme yhteishakemusta työryhmänä, jossa kaikkien lähtijöiden nimet tulee olla mainittu. Apurahan suuruus on keskimäärin 500-4 500 euroa/henkilö. Isompaakin rahoitusta voi hakea, mutta apurahapäätöksessään Säätiö yhteismitallistaa myönnöt, jolloin myönnetty summa voi olla haettua pienempi, muttei koskaan suurempi. Mikäli opintomatka on päättynyt ennen Säätiön apurahanhaun alkua ei apurahaa myönnetä takautuvasti. Opintoapuraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, suorat opintokulut sekä asumiskulut. Mikäli opiskelija saa palkkaa tai rahoitusta myös muista lähteistä niin, että rahaa jää myös muuhun, tulee Säätiön rahoitus palauttaa ylimenevältä osalta.
   
 4. Painopistealueelta ”Osaaminen” Säätiö tukee rahoitusstrategiaansa toteuttavia graduja ja opinnäytetöitä. Mikäli opinnäytetyön aihe on rahoitusstrategian mukainen, on rahoituksen suuruus 995 euroa/opinnäytetyö.

Rahoittamalla metsäalan opiskelijoiden toimintaa, erityisesti ulkomailla, Säätiö haluaa rakentaa kansainvälisesti verkottunutta vahvaa metsäalaa Suomessa.

Halutessasi voit katsoa teams-tallenteen Metsämiesten Säätiön apurahoista metsäalan opiskelijoille.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.