Lahjoitusvaihtoehto 1: Metsäala viestii ja näkyy

Lahjoitusvaihtoehto 2: Metsä tutuksi lapsille ja nuorille

Lahjoitusvaihtoehto 3: Osaavat tekijät metsässä

Lahjoitusvaihtoehto 4: Hyvinvoivat tekijät metsässä

Lahjoitusvaihtoehto 5: Metsähistorian tallennus ja esilletuonti – tunne juuresi

Lahjoitusvaihtoehto 6: Ennakoivalla tutkimuksella kansainvälisessä kärjessä

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan saaja: Metsämiesten Säätiö sr
Luvan numero: RA/2021/664
Myöntämisajankohta: 21.5.2021
Lahjoitusten käyttötarkoitus: Metsämiesten Säätiön sääntöjen ja julkisen rahoitusstrategian mukaisesti 100 %:sti apurahoihin ja stipendeihin. Lahjoitusvarat käytetään lahjoitusta seuraavassa apurahanjaossa, mikäli se lahjoittajan mahdollisten rajausten ja saatujen apuraha-anomusten puolesta on suinkin mahdollista. Lahjoitukset pidetään kirjanpidossa omilla tileillään, jolloin rahojen liikkeet ovat täysin läpinäkyvät ja viranomaisen tarkistettavissa. 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.