Metsämiesten Säätiöltä 1,5 miljoonaa euroa apurahoja

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,5 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2017. Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa.

Rahoituksellaan Säätiö vauhdittaa metsäalalla käynnissä olevaa positiivista kehitystä lisäämällä osaamista, kasvattamalla työhyvinvointia ja viestimällä tästä kaikesta hakijamäärien lisäämiseksi metsäalan koulutuksiin. Metsämiesten Säätiö painottaa päätöksessään sitä, että osaava ja motivoitunut ihminen on alan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä.

Apurahat kohdentuivat Säätiön rahoitusstrategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • koulutus:     630 000 eur (41 %) 61 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     295 000 eur (19 %) 5 eri hankkeeseen 
  • viestintä:     292 000 eur (19 %) 13 eri hankkeeseen
  • tutkimus:     164 000 eur (11 %) 19 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri:     140 000 eur (9 %) 13 eri hankkeeseen
  • muu:     22 000 eur (1 %) 5 eri hankkeeseen

Koulutuksen painopistealueella Säätiö rahoittaa Metsäkoulutus ry:n kautta 220 000 eurolla metsäalan koulutuksen eri kehittämishankkeita. 200 000 euroa kohdennetaan Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen kansainvälisen politiikan professuuriin, johon nimitettiin viime vuoden lopulla saksalainen tohtori Maria Brockhaus. Rahoitus on viimeinen erä Säätiön aloitteesta ja 800 000 euron kokonaisrahoituksella syntyneeseen metsäpolitiikan, erityisesti kansainvälisen politiikan pysyvään professuuriin. Lisäksi Säätiö tukee metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymistä rahoittamalla 108 000 eurolla heidän ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja, kansainvälisiä opintoja ja harjoitteluja.

Hyvinvoinnissa rahoitettiin Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa toteuttavia hankkeita. Työhyvinvointiohjelma on Säätiön strateginen monivuotinen rahoituskohde, jolla pyritään konkreettisin toimenpitein edistämään henkilöstön työhyvinvointia metsäalalla. Suurimman rahoituksen 110 000 euroa sai Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsätehossa MMT, VTM Arto Kariniemi.

Viestinnässä myönnettiin 100 000 euroa Tiedekeskus Pilkkeen koordinoimaan biotalouden mahdollisuuksista ja innovaatioista kertovaan Bioaika-näyttelyrekkaan, joka kiertää tänä Suomi 100 -juhlavuonna läpi Suomen pääkohderyhmänä lukiossa opiskelevat nuoret. Hankkeesta vastaa yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala. Säätiön kokonaisrahoitus hankkeelle on 200 000 euroa.

Tutkimuksessa suurimman rahoituksen 25 000 euroa sai professori Clas-Håkan Nygårdin Tampereen yliopistolla toteuttama kolmivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan metsäkoneyrittäjien ja heidän työntekijöidensä työkyvyn varhaisen ennakoinnin
tukemista ja sen liiketaloudellista tuloksellisuutta. Säätiön kokonaisrahoitus hankkeelle eri vuosina on yhteensä 70 000 euroa. Lisäksi rahoitusta saivat mm. metsien sosiaaliseen kestävyyteen pureutuva Metsäpolitiikkafoorumi, tutkijoiden IUFRO-toiminta sekä Wood Vision 2025 -tutkimushanke, joka selvittää puurakentamisen politiikkaohjauksen kehittämistarpeita.

Metsäkulttuurin osalta suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka eri hankkeiden kokonaisrahoitus oli 100 000 euroa. Lusto on Säätiön strateginen rahoituskohde, jonka kautta haetaan vaikuttavuutta metsäkulttuurin rahoitukseen, erityispainotuksena suomalainen metsäsuhde.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 297 kappaletta yhteissummaltaan 4,7 miljoonaa euroa. Hakemuksista 39 % sai rahoitusta ja myönnetty rahoitus kattoi 33 % koko haun yhteissummasta.

Kaikki vähintään 1500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä. Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä lähipäivinä. Apurahan saajille kerrotaan kirjeitse myönnetyn apurahan suuruus, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö myöntää julkisen rahoitusstrategiansa mukaisesti vuosittain apurahoja tutkimukseen, koulutus- ja hyvinvointihankkeisiin, viestintään sekä metsäkulttuuriin.

Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2017 - 31.1.2018 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.