Apurahanhakijan usein kysymät kysymykset

Mikä on Kasööri?

Käsööri on Säätiön sähköinen apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä, jonka kautta hoidetaan apurahan hakeminen, käytön sopimuksen tekeminen, apurahahankkeen tiedote, apurahahankkeen raportointi ja tilitys sekä ylläpidetään omia yhteystietoja. Hakemukset vastaanotetaan ainoastaan Kasöörin kautta.

Sanana Kasööri viittaa Säätiö historiaan. Säätiö on perustettu 1948 ja tuon aikaisten savotoiden ja uittotyömaiden kassanhoitajaa nimitettiin Kasööriksi.

Kannattako minun hakea apurahaa yksityishenkilönä, työryhmänä vai työnantajani nimissä?

Apuraha myönnetään hakemuksessa olleelle hakijalle. Yksityishenkilön ja työryhmän saama apuraha maksetaan hankkeen vastuullisen johtajan henkilökohtaiselle pankkitilille. Työryhmän ollessa kyseessä hankkeen vastuullinen johtaja vastaa apurahasta tarvittaessa eläkelaitokselle (MELA), verottajalle ja muille ryhmän jäsenille. Yhteisön saama apuraha maksetaan kyseisen yhteisön pankkitilille.

Suunnittelemme hanketta, kenen nimellä hakemus kannattaa tehdä?

Apurahahakemuksen tekijä on hankkeen vastuullinen johtaja. Jos apuraha myönnetään, hankkeen vastuullinen johtaja allekirjoittaa sähköisesti apurahan käytön sopimuksen ja vastaa hankkeen toteutuksesta, raportoinnista ja viestinnästä.

Voiko työryhmän jäsenet auttaa hakemuksen teossa?

Hakemukselle voi jakaa käyttöoikeuksia muille henkilöille ”Hakemuksen käyttöoikeudet” -linkin kautta. Huomioi, että käyttöoikeuden antaminen hakemukselle antaa täydet oikeudet kyseiselle käyttäjälle hakemukseen. Jos käyttöoikeuden saaja kirjautuu pankkitunnuksilla, tarvitset valtuutukseen hänen henkilötunnuksensa. Jos käyttöoikeuden saaja kirjautuu käyttäjätunnuksella, tarvitset kyseisen käyttäjätunnuksen. ”Hakemuksen käyttöoikeudet” -linkin kautta näet aina ajantasaisena, kenellä on myönnetyt käyttöoikeudet hakemukseen.

Kuka päättää myönnetäänkö apurahaa?

Apurahoista päättää Säätiön hallitus. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Sääntöjen mukaisesti hallituksessa tulee olla edustettuna metsäntutkimus, metsähallinto, metsäalan työnantajat ja yrittäjät sekä metsäalan työntekijät ja toimihenkilöt.

En ole varma mille painopistealueelle hakemukseni kuuluu?

Kannattaa lukea huolellisesi rahoitusstrategia ja laittaa hankkeelle se painopistealue, jonka itse arvelee parhaiten sopivan. On mahdollista, että Säätiö myöhemmin siirtää hakemuksen toisen painopistealueen alle, jos katsotaan, että se sopii sinne paremmin.

Kannattaako kirjautua pankkitunnuksilla Kasööriin?

Kannattaa. Kasööriin kirjaudutaan monta kertaa hankkeen edetessä mm.apurahasopimusta tehdessä, hanketta raportoitaessa ja hankkeesta tiedotettaessa. Pankkitunnuksilla kirjautuessa tunnistautuminen on turvallista, eikä erikseen tarvitse muistaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.  Jos pankkikirjautumisessa on ongelmia, kannattaa kirjautumista kokeilla toisella selaimella.

Olen saanut apurahan viime vuonna, miten siirrän vanhat dokumenttini sähköisen tunnistautumisen alle?

Kirjaudu Kasööriin pankkitunnuksillasi. Kun olet kirjautunut paina linkkiä ”Omien vanhojen aineistojen siirto käyttäjätunnusten takaa sähköisen tunnistautumisen alle”. Sitten kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi tyhjiin kenttiin ja painat "siirrä hakemukset". Siirron jälkeen et voi enää kirjautua järjestelmään vanhalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, vaan kirjautumiseen vaaditaan aina pankkitunnistautuminen.

Kannattaako apurahaa hakea, kun hankkeeni on tavallisuudesta poikkeava?

Metsämiesten Säätiö rahoittaa hyvin erilaisia hankkeita esim. videoita, oppimateriaaleja, erilaisia tapahtumia ja matkoja. Tärkeintä on, että hakemus on Säätiön rahoitusstrategian mukainen

Voinko hakea apurahaa monivuotiselle hankkeelle?

Voit. Kasöörissä hankkeen kulut jaetaan tälle vuodelle ja tuleville vuosille. Jos rahoitus myönnetään, päätöksen määreestä selviää onko kyse kertarahoituksesta vai onko Säätiö valmis rahoittamaan hanketta myös tulevina vuosina. Mikäli kyseessä on monivuotinen rahoitus, haetaan seuraavien vuosien apurahaa uudestaan seuraavan vuoden apurahahaussa. Säätiö voi myös liittää myöntöön lisämääreen, jossa kerrotaan mitä apurahansaaja voi olettaa tulevina vuosina enimmillään hankkeeseen myönnettävän.

Milloin saan tiedon onko minulle myönnetty apuraha?

Päätökset apurahoista tehdään 13.3. tai mikäli se osuu viikonlopulle, edeltävänä perjantaina tai seuraavana maanantaina. Julkistamme kaikki vähintään 1500 euron arvoisen apurahan saajat päätöspäivänä kotisivuillamme. Ilmoitamme myös jokaiselle hakijalle myönnöstä tai kielteisestä päätöksestä sähköpostitse.

Jos apuraha myönnetään, niin myönnetäänkö koko haettu summa?

Säätiö voi myöntää koko haetun summan jättää kokonaan rahoittamatta tai rahoittaa haettua pienemmällä summalla. Joskus Säätiö myöntää kannatettavalle hankkeelle pienen ”siemenrahan” ja katsoo että päärahoituksen tulisi tulla toisaalta. Kaikille kannatettaville ja hyville hankkeille ei valitettavasti riitä jaettavaa. Tästä syystä Metsämiesten Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun. 

Jos minulle myönnetään apuraha, milloin saan rahan tililleni?

Ensimmäinen apurahojen maksupäivä on 15.4. Tämä edellyttää, että apurahankäytön sopimus on palautettu sähköisesti 31.3. mennessä. Maksut suoritetaan erissä aina kuun 15 päivä. Sopimuksen tulee olla perillä ja sisällöltään Säätiön hyväksyttävissä viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimukseen merkittyä ensimmäisen apurahaerän maksua. Sopimus tulee allekirjoittaa sähköisesti kuun 7. päivään mennessä, jos apurahan ensimmäinen maksupäivämäärä on merkitty kyseiselle kuukaudelle. Kutsu sähköiseen allekirjoittamiseen lähetetään sopimukseen merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.

Voinko hakea apurahaa vasta huhtikuussa, kun on parempi tieto koronapandemiasta?

Et valitettavasti voi. Metsämiesten Säätiön apurahat ovat haettavissa ainoastaan 1.12-31.1. välisenä aikana. Kasööri sulkeutuu 31.1. klo 24:00 eikä hakemuksia enää oteta tämän jälkeen vastaan.

Mistä tiedän kuulunko lähipiiriin?

Säätiölain mukaan kaikki säätiöt joutuvat toimintakertomuksessaan raportoimaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Voit tarkastaa täältä kuulutko lähipiiriin. Taloudelliset toimet lähipiirin kanssa eivät ole kiellettyjä, mutta niiden on toteuduttava muiden kanssa samoilla ehdoilla ja periaatteilla.

Voinko tehdä hakemuksen englanniksi?

Et valitettavasti voi. Hakemus tulee täyttää suomeksi. Hakemuksen mahdolliset liitteet voivat olla suomen- tai englanninkieliset. 

Säätiö on aiemmin rahoittanut vastaavan kaltaista hanketta, voinko siis luottaa, että vastaavaa hanketta rahoitetaan myös tänä vuonna?

Hakemusten määrä, laatu ja osuvuus Säätiön strategiaan vaihtelevat vuosittain. Ei ole varmaa rahoittaako Säätiö tänä vuonna samankaltaista hanketta mitä se edellisenä vuotena rahoitti.

Miksi opiskelukaverilleni myönnettiin enemmän rahaa vaihto-opiskelua varten?

Vaihto-opiskeluun ja opiskelijoiden ulkomaan harjoitteluihin myönnettävä summa riippuu mm. matkan kestosta ja kohteen sijainnista. Säätiö ei myöskään koskaan voi myöntää suurempaa apurahaa mitä siltä on haettu.

Lähetin jo hakemuksen Kasöörin kautta. Sain tärkeän suosittelun, miten voin liittää tämän hakemukseen jälkikäteen?

Et valitettavasti mitenkään. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää muuttaa, eikä uusia liitteitä voi siihen valitettavasti enää liittää. Kaikki liitteet on tultava hakemuksen mukana, myös kaikki mahdolliset puollot ja suositukset.

Mikä on panttierä ja miksi Säätiö pidättää sellaisen?

Säätiölle on tärkeää, että apurahan saajat hoitavat velvoitteensa Säätiötä kohtaan. Näin ei ole aina ollut.  Tämän vuoksi Säätiö pidättää myönnetystä apurahasta täysiin euroihin pyöristettynä 10 %:n suuruisen "panttierän", jonka se laittaa maksuun vasta, kun hanke on valmistunut ja apurahansaajan velvoitteet myös tiedotteen ja raportin osalta on hoidettu Kasöörin kautta apurahasopimuksen mukaisesti. Panttierän suuruus on vähintään 100 euroa ja enintään 1000 euroa.

Voiko Säätiö maksaa minulle apurahan palkkana?

Ei valitettavasti voi. Säätiö maksaa summan erissä apurahan hakijan tilille. Apurahan saajat huolehtivat itse hankkeen palkkahallinnosta ja työnantajavelvoitteista.

Miten merkitsen hankkeen kulut Kasöörissä?

Ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään koko hankkeen kulut. Tämä summa sisältää hankkeen oman rahoituksen ja myös ulkopuolisen rahoituksen. Viereisessä sarakkeessa ”tämä vuosi” on Metsämiesten Säätiöltä haettava summa kustannuslajeittain. Tämä vuosi -sarakkeen yhteissumma on nyt anottavan apurahan kokonaismäärä. Monivuotisissa hankkeissa täytetään myös sarakkeet 2. vuosi ja 3. vuosi. Monivuotisissa hankkeissa seuraavan vuoden apuraha haetaan seuraavan vuoden haussa.

Hakisin apurahaa, mutta on mahdollista, että hanke ei toteudukaan koronapandemian tai muun syyn takia?

Voit hakea tästä huolimatta apurahaa. Jos hanke ei toteudu, jätät vain sopimuksen tekemättä. Tällöin apuraha katsotaan peruuntuneeksi ja myöntöpäätös mitätöityy 1.12.

Miten toimin jos hankkeen vastuullinen johtaja vaihtuu?

Jos hankkeen vastuullinen johtaja vaihtuu, pitää tästä ensin kertoa Säätiöön. Lähetä toimitusjohtajalle sähköposti jossa kerrot vaihdoksesta. 

Uusi vastuullinen johtaja tarvitsee oikeudet hankkeeseen ja sen dokumentteihin. Käyttöoikeus uudelle johtajalle annetaan Kasöörissä ”Hakemuksen käyttöoikeudet” -linkin kautta. Uusi johtaja kirjautuu Kasööriin pankkitunnuksilla,  tämän vuoksi tarvitset valtuutukseen hänen henkilötunnuksensa. ”Hakemuksen käyttöoikeudet” -linkin kautta näet aina ajantasaisena, kenellä on myönnetyt käyttöoikeudet hakemukseen.

Pitääkö apurahasta maksaa veroa?

Metsämiesten Säätiöllä on velvollisuus ilmoittaa kaikki yksityishenkilön tai työryhmän saamat vähintään 1 000 euron apurahat verottajalle vuosi-ilmoituksella.

Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat tai tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat lähtökohtaisesti verovapaita. 

Yksityisiltä rahoittajilta saadut apurahat näkyvät apurahan saajan veroilmoituksella veronalaisina, vaikka ne eivät vaikutakaan lopulliseen verolaskelmaan eikä siten myöskään maksettavaan veroon, jos apurahojen yhteismäärä (vähennysten jälkeen) ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää (2022: 24 761,09 euroa, vuonna 2023: 24 965,04 euroa).

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.