LÄHIPIIRI

1.12.2015 voimaan tulleen säätiölain mukaisesti kaikki säätiöt joutuvat toimintakertomuksessaan raportoimaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista.

Säätiölain mukaisen lähipiirin määritelmä on laaja. Metsämiesten Säätiön osalta lähipiiriin kuuluvat

1) hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja eli seuraavat henkilöt (aakkosjärjestys): 

 • Mika Heikkilä, Espoo
 • Maria Isolahti, Oulu
 • Karina Jutila, Helsinki
 • Petri Kortejärvi, Helsinki
 • Pasi Mikkonen, Pihtipudas
 • Juha Mäkinen, Nurmijärvi
 • Jarkko Niemi, Helsinki
 • Paula Oksman, Iisalmi
 • Ilari Pirttilä, Helsinki
 • Tomi Salo, Porvoo

 

 • Jari Sirviö, Jyväskylä
 • Hannele Stenmark, Espoo
 • Anne Toppinen, Helsinki 
 • Petri Vanhala, Helsinki 

 

2) kohdassa yksi mainittujen henkilöiden perheenjäsenet (avio- ja avopuoliso, oma ja puolison lapsi ja tämän jälkeläiset sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi)

3) kohdissa 1 ja 2 mainittujen henkilöiden muut lähisukulaiset (sisarus, sisar- ja velipuoli sekä heidän avio- ja avopuoliso, lapsi, lapsen jälkeläinen, vanhempi ja isovanhempi)

4) kohdissa 1-3 mainittujen ihmisten tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa (omistus yksin tai yhdessä yli 50 %) oleva yhteisö ja säätiö

Taloudelliset toimet lähipiirin kanssa eivät ole kiellettyjä, mutta niiden on toteuduttava muiden kanssa samoilla ehdoilla ja periaatteilla.

Metsämiesten Säätiö edellyttää apurahan hakijoilta apurahahakemuksessa annettavaa ilmoitusta siitä, kuuluuko hakija säätiön lähipiiriin. Niin ikään palveluntuottajilta edellytetään vastaava ilmoitus.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.