Tietoja apurahan verotuksesta

Metsämiesten Säätiöllä on velvollisuus ilmoittaa kaikki yksityishenkilön tai työryhmän saamat vähintään 1 000 euron apurahat verottajalle vuosi-ilmoituksella.

Yksityisiltä rahoittajilta saadut apurahat näkyvät apurahan saajan veroilmoituksella veronalaisina, vaikka ne eivät vaikutakaan lopulliseen verolaskelmaan eikä siten myöskään maksettavaan veroon, jos apurahojen yhteismäärä (vähennysten jälkeen) ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää (vuonna 2023: 24 965,04 euroa, vuonna 2024: 26 355,60 euroa).

Jos apurahojen yhteismäärä ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan määrän, on ylimenevä osa yksityisten tahojen apurahoista veronalaista tuloa, johon on mahdollista vielä kohdistaa vähennyksiä. Tässä tapauksessa verotettava osuus apurahasta on valmiiksi merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tekstin "apurahojen verotettava osuus yhteensä" jälkeen.

Tuloverolain 82 §:n nojalla veronalaista tuloa ei ole stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten, jos sen on myöntänyt valtio, kunta tai muu julkisyhteisö taikka Pohjoismaiden neuvosto. Yksityisiltä tahoilta kuten Metsämiesten Säätiöltä saadut apurahat ovat verovapaata siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ei vähennysten jälkeen ylitä valtion vuotuisen taiteilija-apurahan suuruutta. 
  
Esitäytetyllä veroilmoituksella voi niinikään näkyä työryhmän saama apuraha kokonaan hankkeen vastuullisen johtajan tulona. Näin on voinut käydä, jos työryhmälle myönnetty apuraha on ilmoitettu kokonaan vain hankkeen vastuullisen johtajan nimellä, vaikka tosiasiallisina saajina onkin myös työryhmän muita jäseniä. Samanlainen ongelma on saattanut syntyä tilanteessa, jossa koko apurahan määrä on vuosi-ilmoituksella ilmoitettu hankkeen vastuullisen johtajan nimellä, vaikka apuraha on käytännössä maksettu tutkimuslaitokselle tai yliopistolle ja vasta sieltä maksettu tutkimusryhmän palkkoina sekä katettu ryhmän muita kuluja.

Hankkeen vastuullisen johtajan tulee tällöin korjata esitäytettyä veroilmoitustaan ja merkitä apurahan määräksi vain oma osuutensa apurahasta ja korjata myös tarvittaessa tieto siitä, että apuraha on maksettu ryhmälle. Työryhmän vetäjä voi myös käydä poistamassa kyseisen apurahatulon tuloistaan, jos hän ei ole kyseistä tuloa apurahan muodossa ollenkaan saanut. Muiden ryhmän jäsenten tulee merkitä oma osuutensa apurahastaan omalle veroilmoitukselleen. Helpoiten esitäytetyn veroilmoituksen korjaaminen onnistuu OmaVerossa. 

Lisätietoja: www.vero.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.