LÄHIPIIRI

Säätiölaki velvoittaa kaikki säätiöt raportoimaan toimintakertomuksessaan mahdolliset lähipiirin kanssa tehdyt taloudelliset toimet. Lähipiirin määritelmä on laaja. Metsämiesten Säätiön osalta lähipiiriin kuuluvat:

1) hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja eli seuraavat henkilöt:

 • Juha Mäkinen, Nurmijärvi
 • Maria Isolahti, Oulu
 • Petri Kortejärvi, Helsinki
 • Pasi Mikkonen, Pihtipudas
 • Jarkko Niemi, Helsinki
 • Tomi Salo, Porvoo
 • Jari Sirviö, Jyväskylä
 • Anne Toppinen, Helsinki 
 • Petri Vanhala, Helsinki
 • Ilari Pirttilä, Helsinki
 • Hannele Stenmark, Espoo

 

 • Mika Heikkilä, Espoo
 • Karina Jutila, Helsinki
 • Paula Oksman, Iisalmi

 

2) kohdassa yksi mainittujen henkilöiden perheenjäsenet (avio- ja avopuoliso, oma ja puolison lapsi ja tämän jälkeläiset sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi).

3) kohdissa 1 ja 2 mainittujen henkilöiden muut lähisukulaiset (sisarus, sisar- ja velipuoli sekä heidän avio- ja avopuoliso, lapsi, lapsen jälkeläinen, vanhempi ja isovanhempi).

4) kohdissa 1-3 mainittujen ihmisten tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa (omistus yksin tai yhdessä yli 50 %) oleva yhteisö ja säätiö.

Taloudelliset toimet lähipiirin kanssa eivät ole kiellettyjä, mutta niiden on toteuduttava muiden kanssa samoilla ehdoilla ja periaatteilla.

Metsämiesten Säätiö edellyttää apurahan hakijoilta apurahahakemuksessa annettavaa ilmoitusta siitä, kuuluuko hakija säätiön lähipiiriin. Niin ikään palveluntuottajilta edellytetään vastaava ilmoitus.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.