Metsäalan nuorisoviestintä arvioidaan

maanantaina, 29.05.2017

Metsämiesten Säätiö on myöntänyt apurahan 15/30 Research Oy:lle metsäalan nuorisoviestinnän evaluoimiseksi.

Evaluoinnin tavoitteena on luoda kokonaiskuva metsäalan nuorisoviestinnästä ja kiteyttää sen tavoite/tavoitteet. Arviointi kattaa keskeisten toimijatahojen nuorisoviestinnän, keskinäisen yhteistyön ja synergiamahdollisuudet. Lisäksi evaluointi tulee sisältämään konkreettiset kehittämisehdotukset.

Metsämiesten Säätiö ja muut tahot rahoittavat useita nuorisoviestintää tekeviä toimijoita, mutta kokonaisuuden kartoitusta sekä kehittämisnäkökulmaista tarkastelua ei ole koskaan tehty. Lisäksi tarve tehokkaaseen ja monikanavaiseen nuorisoviestintään erityisesti koulutus- ja rekrytointinäkökulmasta on kasvanut metsä- ja biotalousalalla merkittävästi alan ja yhteiskunnan muutoksen myötä.

15/30 Research on nuorisoviestintään erikoistunut toimisto, jossa tästä hankkeesta vastuun ottaa Mikko Ampuja.

Metsämiesten Säätiö ilmoitti 1.12.2016, että vuoden 2017 apurahanjaossa erityispainotuksena Säätiö haluaa teettää ja rahoittaa metsäalan nuorisoviestinnän evaluoinnin. Evaluointi tarkastelee kaikkien valtakunnallisesti metsäalan nuorisoviestintää tekevien tahojen nuorisoviestintää, keskinäistä yhteistyötä ja synergiamahdollisuuksia.

Evaluoinnin tulos puretaan loppuvuodesta kaikille evaluoiduille toimijoille yhteisessä tilaisuudessa.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.