Metsämiesten Säätiön apurahat haettavissa

tiistaina, 01.12.2020

Kuva

Metsämiesten Säätiön vuotuinen apurahahaku on auennut. Apurahat ovat haettavissa 1.12.2020 - 31.1.2021 Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta. Jaettava apurahasumma on 1,6 miljoonaa euroa ja päätökset apurahoista tehdään 12.3.2021.

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Apurahat suunnataan tämän tehtävän ja siitä johdetun julkisen rahoitusstrategian mukaisesti osaamiseen, hyvinvointiin, verkostoihin, tunnettuuteen, metsäkulttuuriin ja ennakointiin. Varat apurahoihin tulevat omista sijoitustuotoista sekä saaduista lahjoituksista.

Säätiö jatkaa omaa Metsäosaaja 2030 -tohtorikoulutusta, jonka tavoitteena on tiedon ja osaamisen lisääminen, toimialan kehittäminen sekä tieteellisen pätevöitymisen mahdollistaminen käytäntöä palvelevista aiheista. Väitöskirjojen lisäksi Säätiö on kiinnostunut rahoittamaan myös selvityksiä ja opinnäytetöitä tohtorikoulutuksen teemoista.

Säätiö rahoittaa rahoitusstrategian mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa. Tässä apurahanjaossa on erityisesti halu rahoittaa

• metsäalan viestinnän toimintatavan kehittämistä, vastuun jakamista ja vaikuttavuuden lisäämistä,

• metsätyön tuntemusta ja arvostusta lisäävien videoklippien ja muun aineiston tuottamista sosiaaliseen mediaan,

• metsäalan ennakointiin liittyvää tutkimusta,

• metsäalan työelämän tarpeita vastaavan koulutusjärjestelmän tutkimusta ja pilotointia sekä

• markkinoinnin ja vetovoiman panosten riittävyyden tutkimusta metsäalalla ja muilla aloilla.

Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina täältä

Tarkemmat tiedot hakemisesta saa Säätiön kotisivulta kohdasta Apurahan hakijalle

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.