Metsämiesten Säätiöltä 1,6 miljoonaa euroa apurahoja

perjantaina maaliskuun 13. 2020

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,6 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2020. Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen strategian mukaisesti eri tavoin metsäosaajiin, sillä osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat metsäalan sekä sen yritysten ja yhteisöjen keskeisin menestystekijä.

Päätetyillä apurahoilla Säätiö hakee vahvaa vaikuttavuutta ja ne kohdentuivat seuraavasti:

  • hyvinvointi: 332 000 eur (20 %) 5 eri hankkeeseen
  • osaaminen: 288 000 eur (18 %) 31 eri hankkeeseen
  • ennakointi: 275 000 eur (17 %) 6 eri hankkeeseen
  • tunnettuus: 273 000 eur (17 %) 11 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri: 242 000 eur (15 %) 21 eri hankkeeseen
  • verkostot: 195 000 eur (12 %) 48 eri hankkeeseen
  • muu: 19 000 eur (1 %) 2 eri hankkeeseen

Suurimman rahoituksen 186 000 euroa sai Säätiön synnyttämä ja rahoittama Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho pääosin ulkoisin asiantuntijaresurssein. Rahoitus käsittää kolme I-kurssia, kaksi II-kurssia, yhden lisäkurssin sekä kaksi vaikuttajabrunssitilaisuutta.

Säätiön käynnistämän Metsäosaaja 2030 -tohtorikoulutusohjelman teemat poikivat kaksi hanketta: Helsingin yliopiston ”Metsäalan ennakointi muuttuvilla markkinoilla” -väitöskirjahanke sekä Suomen Metsäyhdistyksen ja Työtehoseuran yhteinen ”Metsäalan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin” -tutkimushanke.

Säätiö rahoittaa myös useita muita mittavia tutkimushankkeita. Euroopan metsäinstituutin ja Etlan yhteinen nelivuotinen tutkimushanke, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040, saa Säätiön rahoitusta vuosina 2019-2022 yhteensä 400 000 euroa. Vastaavasti Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kaksivuotiseen tutkimukseen alan tulevaisuudesta ja uudistumispotentiaalista yritystoiminnan, kansantalouden ja metsäsektorilla toimivien osaajien hyvinvoinnin näkökulmasta kohdentuu Säätiön rahoitusta vuosina 2019-2020 yhteensä 160 000 euroa.

Suomalaista metsäsuhdetta tutkitaan ja tehdään tunnetuksi Metsämuseo Luston ”Metsäsuhteiden Suomi 2035 – elävät metsäsuhteet kestävän kulttuurin muutosvoimaksi” -hankkeessa 2020-2022 yhteensä 225 000 eurolla sekä ”Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa” -tutkimushankkeessa 2019-2022 yhteensä 200 000 eurolla käsittäen kaksi väitöskirjatyötä.

Metsäkoulutus ry:n kautta rahoitetaan kuluvana vuonna 114 000 eurolla osaamisen ja koulutuksen kehittämistä sekä markkinointia. Verkostojen kasvattamiseksi rahoitetaan 93 000 eurolla metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 229 kpl ja niiden yhteissumma oli 3,9 miljoonaa euroa. Hakemuksista 54 % sai rahoitusta ja myönnetty rahoitus kattoi 42 % koko haun yhteissummasta. Koska Säätiön sijoitusomaisuuden keskimääräinen 6 % tuotto ei tuo riittävästi jaettavaa apurahojen hakupaineeseen nähden, olemme käynnistäneet lahjoitusvarojen keruun.

Kaikille apurahansaajille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä lähipäivinä. Päätöksessä kerrotaan myönnetyn apurahan määrän lisäksi rahoituksen luonne sekä mahdolliset rajaukset.


Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.