Veikko Iittainen Metsämiesten Säätiön kehityspäälliköksi

torstai kesäkuun 11. 2020

Metsätalousinsinööri (YAMK) Veikko Iittainen on valittu Metsämiesten Säätiön kehityspäälliköksi. Hän aloittaa Säätiössä 1.9.2020 ja siirtyy työhön Suomen Metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäällikön tehtävästä.

Veikko tulee vastaamaan Säätiön viestinnästä ja markkinoinnista sekä varainhankinnan kehittämisestä lahjoituksin. Työssä on vahva kehittämisen painopiste niin Säätiön oman toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden osalta kuin myös Säätiön tehtävän eli metsäalan kehittämisen näkökulmasta. Veikon savottaan kuuluvat myös Säätiön ulkoiset tutkimukset ja selvitykset sekä stipendit ja osa apurahahankkeista. Hän raportoi Säätiön toimitusjohtajalle.

Veikko Iittaisella on pitkä ja monipuolinen kokemus metsänomistaja- ja toimija-asiakkaiden palveluista ja yhteistyöstä. Hän on toiminut Suomen Metsäkeskuksessa useissa eri tehtävissä kehittämis-, yhteys- ja asiakkuuspäällikkönä sekä viimeiset viisi vuotta metsänomistajien palvelupäällikkönä. Asiakasviestintä ja palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeet huomioiden ovat liittyneet tehtäviin keskeisinä osa-alueina.

”Metsäsektorin toimintaedellytysten turvaaminen, metsän mahdollisuuksista ja onnistumisista viestiminen, metsäalan työntekijöiden hyvinvointi ja intohimo metsätalouden edistämiseen ovat aina olleet työni merkityksellisyyden kannalta tärkeitä asioita. Iso osa näistä osuukin työtehtäviini Metsämiesten Säätiössä ja lähden innolla viemään asioita eteenpäin”, kertoo Veikko.

”Veikon vahva motivaatio metsäalan kehittämiseen, käytännönläheisyys, metsäalan tuntemus ja pitkä kokemus sopivat erinomaisesti Säätiön tarpeeseen. Tällä kolmen hengen työporukalla tulemme saamaa paljon hyvää aikaan”, kiteyttää Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa sekä lahjoitusvaroja alalle 1,6 milj. euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein. Stipendit on suunnattu metsäalan opinnoista valmistuville nuorille sekä työyhteisöjen hyville tyypeille.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920
Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771
  

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.