Haetun apurahan määrä kasvoi 4,4 miljoonaan euroon

maanantai helmikuun 1. 2021

Tammikuun lopussa päättyneessä Metsämiesten Säätiön vuoden 2021 apurahojen haussa jätettiin 193 apuraha-anomusta, joiden yhteissumma on 4,4 miljoonaa euroa.

Haettu kokonaissumma kasvoi 13,0 % eli 507 000 euroa edellisvuodesta. Hakemusten lukumäärä väheni 15,7 % eli 36 kappaleella. Hakemusten lukumäärän pienenemiseen näyttää vaikuttaneen matka-apurahahakemusten määrän väheneminen COVID-19 pandemian vuoksi. 

Jaettavan apurahan määrä on 1,6 miljoonaa euroa. Metsämiesten Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun metsäalan hyväksi, sillä vuosittain iso osa Säätiön saamista hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää rahoittamatta. 

Työ karsia nyt tulleista hakemuksista rahoitettavat hankkeet on tiukka. Säätiön hallitus päättää apurahoista 12.3.2021. Päätöksen yhteenveto sekä kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat julkistetaan samana päivänä Metsämiesten Säätiön kotisivuilla.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein. Viime vuosien lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat olleet tärkeä lisä toiminnan volyymin ja vaikuttavuuden kasvattamisessa.

Lisätietoja: 

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.