Metsämiesten Säätiön 1,7 milj. euron apurahahaku on auennut, sparraa oma hankeideasi

keskiviikkona joulukuutan 01. 2021

Hyvä apurahahakemus lähtee hyvästä, vaikuttavasta hankeideasta. Siinä on tunnistettu metsäalan näkökulmasta tarpeellisuus, vaikuttavuus sekä vastaavuus Metsämiesten Säätiön strategiaan

Vaikuttavuus syntyy usein siitä, että hanke täyttää selkeän tarpeen tai reagoi tulevaan ennakolta. Vaikuttavuus syntyy myös siitä, että hankkeen tulos hyödyttää metsäalaa ja tulee otetuksi käyttöön. Siksi monissa hankkeissa käyttäjäkunnan kytkeminen mukaan on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa. 

Metsämiesten Säätiön kaltaisten käytännönläheisten rahoittajien kannalta sellaiset hankkeet, jotka ovat puhtaasti tutkijayhteisön sisäisiä, yhden koulutuksenjärjestäjän sisäisiä tai muutoin organisaatiokohtaisia, kantavat lähtökohtaisesti sisällään vaikuttavuusriskiä, joka kannattaa laaja-alaistamisella suunnitteluvaiheessa taklata.

Tänä päivänä on myös niin, että jos et näy, ei sinua ole olemassa. Moni hyvä hanke on jäänyt mitättömäksi, koska viestintää ja tulosten käytäntöön vientiä ei ole suunniteltu ajoissa. Usein niiden ajoissa tapahtuva suunnittelu vaikuttaa monella tapaa myös itse hankeen toteutussuunnitelmaan.

Historiahankkeissa vaikuttavuutta lisää usein nykyisyyden ja tulevaisuuden kytkeminen mukaan. Niinikään pelkän kirjan teon mielekkyyttä kannattaa harkita, sillä tehty työ ei silloin ole hakukoneiden saavutettavissa.

Hakemuksen neljä tärkeintä sisältökohtaa ovatkin tärkeysjärjestyksessä ”Hankkeen merkitys”, ”Hankkeen kuvaus”, ”Suunnitelma tulosten viemiseksi käytäntöön” sekä ”Suunnitelma tulosten viemiseksi julkisuuteen”.

Siihen miten hanke istuu Metsämiesten Säätiön rahoitusfokukseen voit tutustua rauhassa, sillä apurahojen suuntaus ja Säätiön strategia ovat julkisia ja löytyvät sivuiltamme.

Metsäalan koulutuksen kehittämis- ja oppimateriaalihankkeita Säätiö rahoittaa ensisijaisesti Metsäkoulutus ry:n hankeideahaussa saadun puollon myötä.

Metsämiesten Säätiössä näemme aina arvokkaaksi sen, että hankkeella on myös muita rahoittajia. Se kertoo hankkeen tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Mikäli hanketta hakeva organisaatio ei rahoita itse lainkaan, herää kysymys, pitääkö se itsekään sitä riittävän vaikuttavana. Omaa rahoitusta on aina myös oma työpanos, jota ei kustanneta muualta.

Parhaimmillaan rahoittamamme hanke johtaa uusiin käytäntöihin, apuun päätöksenteossa tai johdattaa pysyvään muutokseen pitkäkestoisesti rahoituksen ja hankkeen jo päätyttyä.

Jos varasit hankeideallesi sparrausajan, niin soita varaamanasi ajankohtana toimitusjohtaja Ilari Pirttilälle, puh. 050 598 9920.

Tervetuloa hakemaan apurahaa. Kiitos, että olet kiinnostunut toimimaan metsäalan ja sillä toimivien metsäosaajien hyväksi.

Lisätietoja: 
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.