Säätiö mukaan uuteen metsätalouden koulutuksen kehittämisverkostoon

perjantaina huhtikuun 17. 2020

Metsäalan muuttuva työelämä tarvitsee joustavan ja tarpeisiin nopeasti reagoivan koulutusjärjestelmän. Maa- ja metsätalousministeriö on koonnut uuden kehittämisverkoston linjaamaan metsäalan tutkinto- ja täydennyskoulutuksen keskeisimpiä kehittämistarpeita. Mukana verkostossa ovat Metsämiesten Säätiön ohella Opetus- ja kulttuuriministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Opetushallitus, Metsäkoulutus ry, oppilaitosten edustajat tutkintotasoittain, koulutettua työvoimaa palkkaavat yritykset sekä metsäalan koulutuksen muut asiantuntijat.

Verkoston työskentelyllä tuetaan koulutuksen toimijoiden kehittämistyötä, parannetaan tiedonkulkua eri tahojen välillä sekä suunnataan mahdollisuuksien mukaan kehitystyöpanosta ja rahoitusta tärkeimpiin kohteisiin. Kehittämisverkosto innovoi, tukee ja pyrkii lisäämään oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Verkoston tavoitteena on edistää metsäalan koulutukseen vaikuttavia tekijöitä niin, että alalle valmistuu kokonaistehokkaasti riittävästi uusia, työtehtäviin soveltuvia, ajantasaiset tiedot ja taidot omaavia työmarkkinoiden tarvitsemia ammattilaisia. Työssä huomioidaan 2019 päivitetyn Kansallisen metsästrategian koulutuksen ja osaamisen strategisen hankkeen keskeiset painopistealueet ja tavoitteet (KMS 2025, s. 79: tavoitteet: 2 ja 3 mom.).

Koulutusta kehitettäessä huomioidaan sen johtaminen tutkintoihin tai tutkinnon osiin. Lisäksi toiminnalla edistetään elinikäistä oppimista, uusia tapoja oppia sekä työssäoppimisen edellytyksiä.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Satu Rantala, puh. 029 516 2045

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.