Tuleva apurahahaku avaa uuden tuen henkilöstön koulutukseen

maanantaina syyskuutan 20. 2021

Pienten ja keskisuurten metsätalouden toimijoiden on mahdollista hakea ja saada 1.12.2021 alkavassa apurahahaussa Metsämiesten Säätiöltä tukea henkilöstönsä koulutukseen. Apurahan hakijana on tällöin työnantaja, ja koulutuksesta puolet on oltava johtamisen kehittämistä, työhyvinvoinnin kehittämistä tai viestintävalmennusta. Apuraha kohdennetaan ensisijaisesti ulkopuolisten kouluttajien korvausten kattamiseen. Koulutustukea myönnetään enintään 200 euroa koulutettavaa kohden riippuen koulutuksen sisällöstä, kestosta ja kustannuksista.

Muita Säätiön erityispainotuksia apurahoissa ovat:
•    ”Metsäosaaja 2030” -tohtorikoulutus valituista teemoista
•    metsäalan viestinnän toimintatavan kehittäminen, vastuun jakaminen ja vaikuttavuuden lisääminen,
•    metsätyön tuntemusta ja arvostusta lisäävien videoklippien ja muun aineiston tuottaminen                                  sosiaaliseen mediaan,
•    metsäalan ennakointiin liittyvä tutkimus, 
•    metsäalan työelämän tarpeita vastaavan koulutusjärjestelmän tutkimus ja pilotointi sekä
•    markkinoinnin ja vetovoiman panosten vertailu metsäalalla ja muilla aloilla. 

Apurahat ovat haettavissa 1.12.2021 - 31.1.2022 Säätiön apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Apurahat suunnataan Säätiön strategian mukaisesti osaamiseen, hyvinvointiin, verkostoihin, tunnettuuteen, metsäkulttuuriin ja ennakointiin. Apurahojen suuntaukseen voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/apurahat-vuodelle-2022.html

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.