Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendin saajia eniten asiantuntijoiden joukossa ja asuvat Savossa

tiistai huhtikuun 20. 2021

Metsämiesten Säätiö on myöntänyt Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendejä vuoden 2019 alusta. Huhtikuun puoliväliin 2021 mennessä stipendejä on jaettu 127 henkilölle. Stipendin saajista 79 prosenttia on miehiä ja 21 prosenttia naisia. Eniten stipendejä on haettu ja myönnetty asiantuntijoille. Saajien kotikunta sijaitsee useimmin Savossa. Työnantajia ovat yleisimmin metsäteollisuusyhtiöt ja yrittäjät.

Myönnöt tehdään hakemuksien perusteella ja myöntämisperusteisiin peilaten. Stipendin myöntämisperusteita ovat itsensä johtaminen, vastuun ottaminen, oppiminen ja opastaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen. Stipendin myöntämisperusteita eivät ole palvelusvuodet, merkkipäivä tai ulkoinen syy.
 
Metsäteollisuusyrityksille ja yrittäjille työntekijöineen eniten stipendejä 
Metsäalan työnantajaryhmiltä on tullut laaja-alaisesti hakemuksia. Muu ryhmässä työnantajia ovat Tapio, Metsäteho ja Riistakeskus.

Työnantaja

Henkilöitä

Prosentteja

Metsäteollisuus

54

43

Yrittäjiä tai yrittäjän palkkalistoilla

26

20

Metsäkeskus

16

13

Metsänhoitoyhdistykset

14

11

Metsähallitus

7

6

Muu

4

3

Koulutus

4

3

Sahateollisuus

2

2

Taulukko 1. Stipendien jakautuma työnantajittain.

Asiantuntijat kärjessä
Erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville on stipendeistä mennyt 2/3. Asiantuntija kattaa tässä yhteydessä yleisimmät toimihenkilötehtävät metsäteollisuudessa, metsänhoitoyhdistyksissä, Metsäkeskuksessa, Metsähallituksessa ja sahateollisuudessa. Yrittäjien palkkalistoilla esimies- ja työnjohtotehtävissä toimivat on laskettu asiantuntijoiksi.

Työtehtävä

Henkilöitä

Prosentteja

Asiantuntija

85

67

Päällikkö tai johtaja

14

11

Hakkuu- tai metsäkoneenkuljettaja

7

6

Puutavara-auton kuljettaja

6

5

Yrittäjä

4

3

Opettaja tai muu opetustehtävä

4

3

Muu

4

3

Metsuri

3

2

Taulukko 2. Stipendien jakautuma työtehtävittäin.

Savossa työkaverit aktiivisimpia esityksen tekijöitä
Etelä- ja Pohjois-Savo ovat kärjessä stipendien saajien kotipaikkakuntien määrissä. Pohjanmaalla, pois lukien Pohjois-Pohjanmaa, näyttää olevan korkea kynnys työkaverille stipendin esittämiseen.

Maakunta

Henkilöitä

Prosentteja

Etelä-Savo

22

17

Pohjois-Savo

12

9

Keski-Suomi

10

8

Pohjois-Pohjanmaa

10

8

Uusimaa

10

8

Pirkanmaa

9

7

Etelä-Karjala

8

6

Pohjois-Karjala

8

6

Kainuu

6

5

Kymenlaakso

5

4

Lappi

5

4

Päijät-Häme

5

4

Kanta-Häme

4

3

Satakunta

4

3

Pohjanmaa

3

2

Varsinais-Suomi

3

2

Etelä-Pohjanmaa

2

2

Keski-Pohjanmaa

1

1

Taulukko 3. Stipendien jakautuma maakunnittain.

Työyhteisön hyviä tyyppejä voi ehdottaa jatkuvasti
Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendit ovat työkavereiden ja -verkostojen huomionosoitus ja keino positiivisuuden kautta kehittää työhyvinvointia sekä työnteon kulttuuria metsäalalla itsensä johtamisen kautta. Lisäksi Säätiö tukee metsäalan työhyvinvoinnin ja ihmisten motivaation kehittymistä Metsäalan Johtamisakatemian ja metsäalan työhyvinvointiohjelman avulla. 
Stipendihakemuksia voi jättää Säätiön kotisivujen lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla suosittelijoina vähintään viisi henkilöä joko esitettävän omasta työyhteisöstä tai -verkostoista. Myöntämisperusteet täyttäviä tyyppejä on löytynyt hyvin ja varmasti lisääkin on, katselehan ympärillesi ja aktivoidu toimimaan!

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.