Metsämiesten Säätiö avaa mahdollisuuden perustaa oma rahasto

tiistai, 11.01.2022

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt avata mahdollisuuden perustaa oma rahasto Säätiön alaisuuteen. Vaihtoehtoja on kaksi: nimikkorahasto ja määrätarkoitusrahasto. Rahaston perustamisella ja kartuttamisella lahjoittajat voivat pysyvällä tavalla osoittaa tukevansa tärkeänä pitämäänsä asiaa laajasti tai fokusoidusti metsien talouskäytön ja ihmisen hyväksi. Samalla lahjoittaja saa halutessaan nimensä rahaston nimeen. 

Säätiö ei peri rahaston hoidosta hallinnointipalkkiota, joten kaikki varat käytetään rahaston tehtävän mukaisesti.

Nimikkorahasto
Nimikkorahaston perustamispääoma on vähintään 50.000 euroa. Varat käytetään lyhentämättömänä ilman kohdentamisrajoitteita Säätiön myöntämiin apurahoihin ja stipendeihin metsäalan ja sillä toimivien ihmisten hyväksi. Nimikkorahaston nimi liitetään nimikkorahastoluetteloon. 

Määrätarkoitusrahasto 
Määrätarkoitusrahasto on niin ikään lahjoittajan nimeämä rahasto. Sille tehdään ja hyväksytään omat säännöt yhteistyössä lahjoittajan kanssa. Pääomaa ja käyttövaroja käytetään lahjoittajan säännöissä määräämään tarkoitukseen apurahoina ja stipendeinä. 

Rahaston perustamispääoma on vähintään 100.000 euroa. Sen käyttövaroja kartutetaan vuosittain pääomalle laskettavalla 4 % kiinteällä korolla. 

Kenellä tahansa on mahdollisuus kartuttaa yksittäistä rahastoa. Näin muutkin voivat liittyä mukaan sen rahaston toimintaan, jota pitävät tärkeänä. Kustakin rahastosta haettavaksi laitetut ja myönnetyt apurahat julkaistaan Metsämiesten Säätiön kotisivuilla sekä vuosikertomuksessa. 

Määrätarkoitusrahastojen säännöissä mahdollisesti nimetyille yhdyshenkilöille lähetetään vuosittain selvitys rahaston pääomasta ja käyttövaroista. Näin rahaston perustaja voi seurata varojen käyttöä sekä rahastoon mahdollisesti kohdistettuja merkkipäiväkeräysten tuottoja sekä muita lahjoituksia. 

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa sekä saatuja lahjoitusvaroja vajaat 2 milj. euroa apurahoina ja stipendeinä. Apurahat suunnataan Säätiön julkisen strategian mukaisesti osaamiseen, hyvinvointiin, verkostoihin, tunnettuuteen, metsäkulttuuriin ja ennakointiin. 

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.