EU:n tietosuoja-asetus voimaan

torstaina, 24.05.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä.

Metsämiesten Säätiö on tehnyt asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet erikseen apurahan hakijoista ja saajista, stipendinsaajista, sidosryhmistä ja vuokralaisista. Tietosuojaselosteet löytyvät sivuiltamme ja niissä kerrotaan tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti perustiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista.

Metsämiesten Säätiö kunnioittaa yksityisyyden tietoturvaa ja edellyttää säännöksien sekä viranomaisohjeiden noudattamista myös henkilötietoja käsitteleviltä yhteistyökumppaneiltaan.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön tietosuojavastaava, hallintoassistentti Aija Järnstedt, puh 0400 882 022

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.