Metsämiesten Säätiöltä 1,6 miljoonaa euroa apurahoja

keskiviikkona, 13.03.2019

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,6 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2019. Summa on noin 100 000 euroa suurempi kuin viime vuosina. Rahoituksen fokus on Säätiön julkisen strategian mukaisesti metsäalan henkilöstössä, metsäosaajissa, sillä ihminen on metsäalan sekä sen yritysten ja yhteisöjen keskeisin menestystekijä.

Säätiö haluaa painottaa rahoituspäätöksessään kahta asiaa:

 1. Ihminen ja ihmiset yhdessä ratkaisevat sen, miten uudistumme ja menestymme muuttuvassa maailmassa ja kansainvälisessä kilpailussa.
 2. Alan toimijoiden on itse vastattava nykyistä enemmän toimialan aineettomasta infrastruktuurista ja toimintaympäristöstä – erityisesti alan arvostuksesta, vetovoimasta ja nuorisoviestinnästä. Sitä työtä ei tule ulkoistaa edes rahoituksen osalta.

Apurahoilla haetaan vahvaa vaikuttavuutta ja ne kohdentuivat ensimmäistä kertaa uudistetun strategian eri painopistealueille:

 • osaaminen:                             413 000 eur (26 %) 41 eri hankkeeseen
 • hyvinvointi:                             381 000 eur (24 %) 7 eri hankkeeseen
 • tunnettuus:                             225 000 eur (14 %) 14 eri hankkeeseen
 • ennakointi:                              215 000 eur (13 %) 8 eri hankkeeseen
 • verkostot:                                179 000 eur (11 %) 45 eri hankkeeseen
 • metsäkulttuuri:                     167 000 eur (10 %) 18 eri hankkeeseen
 • muu:                                           20 000 eur (1 %) 3 eri hankkeeseen

Suurimman rahoituksen 200 000 euroa sai Säätiön synnyttämä ja rahoittama Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho Oy:ssä MMT, VTM Heikki Pajuoja. Rahoitus käsittää 3 kpl Metsäalan Johtamisakatemian I-kurssia, uuden ihmisten erilaisuuteen pureutuvan II-kurssin, erillisen ”Johtaminen painetilanteissa” -lisäkurssin sekä kaksi vaikuttajabrunssitilaisuutta.

Säätiö laittaa rahoituksellaan liikkeelle myös useita tutkimushankkeita. KTT Satu Pätäri Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta sai nyt 80 000 euroa kaksivuotiseen tutkimukseen alan tulevaisuudesta ja uudistumispotentiaalista yritystoiminnan, kansantalouden ja metsäsektorilla toimivien osaajien hyvinvoinnin näkökulmasta. YTT Pekka Leskinen Euroopan metsäinstituutista sai nyt 68 000 euroa nelivuotiseen tutkimushankkeeseen, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040. Myös suomalaista metsäsuhdetta ja sen muutoksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia selvitetään kahdessa eri tutkimushankkeessa, jotka sisältävät myös väitöskirjatöitä.

Osaamisen painopistealueella suurimman rahoituksen 65 000 euroa sai Tulevaisuuden taidot – oivaltavan oppimisen koulutus metsäalan opettajille, jonka pääkouluttajana on kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Hanketta johtaa MMT, VTM Heikki Pajuoja Metsäteho Oy:stä. Lisäksi Säätiö rahoittaa Metsäkoulutus ry:n kautta 131 000 eurolla muita metsäalan koulutuksen ja sen markkinoinnin eri kehittämishankkeita.

Verkostojen kasvattamiseksi Säätiö rahoittaa 71 000 eurolla metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja. Lisäksi Säätiö tukee suomalaisten tutkijoiden IUFRO-toimintaa 25 000 eurolla.

Metsäkulttuurissa suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka eri hankkeiden kokonaisrahoitus on 115 000 euroa. Lusto on Säätiön strateginen rahoituskohde, jonka kautta haetaan vaikuttavuutta metsäkulttuurin rahoitukseen erityispainotuksena suomalainen metsäsuhde.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 246 kpl ja niiden yhteissumma oli 4,1 miljoonaa euroa. Hakemuksista 55 % sai rahoitusta ja myönnetty rahoitus kattoi 39 % koko haun yhteissummasta.

Valitettavasti Säätiö ei saanut hakemuksia seuraavista ilmoitetuista erityispainotuksista:

 • Alan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) hakeutuvatko alalle sen haasteista motivoituvat nuoret 2) pitääkö alan ja koulutuksen tarjoajien nuorisoviestintää ja sen sisältöä kehittää 3) pitääkö koulutuksen sisällöissä huomioida jotain uutta
 • Markkinoinnin ja vetovoiman lisäämisen panokset metsäalalla ja muilla aloilla. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) paljonko metsäalan toimijat investoivat kokonaisuutena maineeseensa 2) eroaako metsäalan panos muista toimialoista 3) millaista markkinointia tulisi lisätä ja mitä voitaisiin vähentää

Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä lähipäivinä. Apurahan saajille kerrotaan kirjeitse myönnetyn apurahan suuruus, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle 1,6 milj. euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein. Stipendit on suunnattu metsäalan opinnoista valmistuville nuorille sekä työyhteisöjen hyville tyypeille.

Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.