Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiö sulautuu Metsämiesten Säätiöön

maanantaina, 02.10.2017

Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiö on sulautunut Metsämiesten Säätiöön. Sulautuminen kirjattiin Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 2.10.2017. Vuoden 2016 lopussa Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiön sijoitusvarallisuuden arvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiö perustettiin 1964 silloisen Liikemetsänhoitajat ry:n aloitteesta tukemaan metsäylioppilaiden työharjoittelua ja opintoja ulkomailla. Koska metsäteollisuustuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset, kansainvälisyys on aina kuulunut puukaupallisiin metsätieteellisiin opintoihin. Säätiön alkupääomana oli Enso Gutzeit Oy:n 1 000 markan lahjoitus. Aktiivisen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan myötä säätiön pääoma ylitti 500 000 markan rajan vuonna 1991.

Säätiön tärkeimpänä toimintamuotona on näihin päiviin asti ollut matka-apurahojen myöntäminen metsäalan opiskelijoille. Näitä on vuosien kuluessa myönnetty reilusti yli tuhat kappaletta. Myös tutkimusapurahoja on myönnetty, mutta pääoman määrä on rajoittanut rahoitusta. Säätiön varallisuus ei ole myöskään mahdollistanut säännöllistä pitkäjänteisten tutkimushankkeiden rahoittamista. Säätiöiden toimintaa koskevien velvoitteiden lisäännyttyä vapaaehtoispohjalta toimivan hallinnon järjestäminen kävi haastavaksi.

Säätiön hallituksen selvitettyä eri vaihtoehtoja toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen kävi ilmi Metsämiesten Säätiön rahoitusprofiilin ja Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiön tavoitteiden yhteneväisyys. Sulautuminen Metsämiesten Säätiöön nähtiin parhaaksi tavaksi varmistaa säätiön tarkoitusta palvelevan toiminnan jatkuvuus ja vaikuttavuus.

Metsämiesten Säätiön rahoituksen painopistealueita ovat mm. tutkimus ja koulutus. Säätiö tukee vuosittain metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymistä rahoittamalla 100 000 eurolla ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja, kansainvälisiä opintoja ja harjoitteluja. Sulautumisella säästetään päällekkäisen toiminnan kuluja sekä tehostetaan toimintaa ja vaikuttavuutta metsäalan ja sitä opiskelevien nuorten hyväksi.

Lisätietoja:

Metsäteollisuustuotteiden Vientikaupan Edistämissäätiö, asiamies Henna Hurttala,
puh. 050 556 9917

Metsämiesten Säätiö, toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.