Metsämiesten Säätiö uudisti strategiansa ja kotisivunsa

maanantaina, 19.11.2018

Metsämiesten Säätiö on uudistanut strategiansa. Muutos vaikuttaa erityisesti jaettavien apurahojen suuntaukseen sekä Säätiön omaan toimintaan. Strategia julkistettiin tänään järjestetyssä Säätiön 70-v juhlaseminaarissa.

Metsämiesten Säätiö vaikuttaa strategiallaan siihen, että metsäalalla toimiva osaaja voi hyvin. Hän on monitaitoinen, motivoitunut, itseohjautuva ja sosiaalisesti kyvykäs toimija muuttuvissa verkostoissa Suomessa ja kansainvälisesti. Apurahat suunnataan tätä visiota toteuttamaan ja apurahojen painopistealueet ovat osaaminen, hyvinvointi, verkostot, tunnettuus, metsäkulttuuri ja ennakointi.

Strategian konkreettisina toimina Säätiö haluaa tulevassa apurahojenjaossa rahoittaa erityisesti seuraavat tutkimushankkeet tai selvitykset:

  • Alan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat, arvot ja motivaattorit ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) hakeutuvatko alalle sen haasteista motivoituvat nuoret, 2) pitääkö alan ja koulutuksen tarjoajien nuorisoviestintää ja sen sisältöä kehittää ja 3) pitääkö koulutuksen sisällöissä huomioida jotain uutta.
  • Markkinoinnin ja vetovoiman lisäämisen panokset metsäalalla ja muilla aloilla. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) paljonko metsäalan toimijat investoivat kokonaisuutena maineeseensa, 2) eroaako metsäalan panos muista toimialoista ja 3) millaista markkinointia tulisi lisätä ja mitä voitaisiin vähentää.
  • Metsäosaajiin kohdentuvien toimialan ja työelämän muutospaineiden analyysi, tulkinta ja viestintä. Tuloksena tulee olla konkreettiset suositukset siitä, miten nuorisoasteen koulutusta tulisi muuttaa ja millaista täydennys- ja aikuiskoulutusta tarvitaan.

Ilmentääkseen toiminnan muutosta Säätiö terävöitti samalla ilmettään ja julkaisi täysin uudistetut kotisivut.

Strategia löytyy kokonaisuudessaan uusituilta kotisivuilta osoitteessa www.mmsaatio.fi kohdasta
”Säätiö” > ”Strategia”.

Strategian uusiminen tehtiin huolellisella valmistelulla sisältäen mm. edellisen strategian ja sen mukaisen toiminnan vaikuttavuusanalyysin, yli 20 hengen haastattelut sekä yli 40 hengen sidosryhmätyöpajan. Kumppanina prosessissa oli Gaia Consulting Oy.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Mäkinen, puh. 040 570 9307

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.