Apurahahakemuksissa merkittävä kasvu

torstaina, 01.02.2024

Tammikuun lopussa päättyneessä Metsämiesten Säätiön vuoden 2024 apurahojen haussa jätettiin 296 apuraha-anomusta, joiden yhteissumma on 5,0 miljoonaa euroa. Hakemusten lukumäärä kasvoi 24 % eli 57 kappaleella. Haettu kokonaissumma kasvoi 7 % eli 339 000 euroa edellisvuodesta.

Apurahoina jaettava, aiemmasta 100 000 eurolla kasvatettu apurahojen kokonaismäärä 1,8 miljoonaa euroa riittää kattamaan vain 36 % haetusta kokonaissummasta. Koska iso osa hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää vuosittain rahoittamatta, Säätiö pyrkii keräämään lahjoituksia metsäalan hyväksi. Saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä ja korvamerkittyinä lahjoittajan toivomaan asiaan metsäalalla apurahana tai stipendinä. 

Säätiön hallitus päättää apurahoista historiaansa liittyen talvisodan päättymispäivänä 13.3. Päätöksen yhteenveto sekä kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat julkistetaan samana päivänä Säätiön kotisivuilla. Aiempien vuosien apurahamyönnöt ovat siellä nähtävissä 10 vuotta taaksepäin.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä omia sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.