Joensuun Seudun Metsätilanomistajat ry:ltä lahjoitus Metsämiesten Säätiön kautta metsäalan hyväksi

tiistaina, 13.06.2023

Joensuun Seudun Metsätilanomistajat ry lopettaa toimintansa. Yhdistys päätti lahjoittaa rahavaransa, 15 000 euroa, Metsämiesten Säätiölle käytettäväksi apurahoina ja stipendeinä Pohjois-Karjalan lasten ja nuorten metsätietämyksen lisäämiseen sekä maakunnan metsäalan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen. "Miettiessämme rahavarojemme käyttöä, halusimme varmistaa, että ne kohdistuvat ja tuottavat hyötyä maakuntaamme. Metsämiesten Säätiön pitkäaikainen ja luotettava toiminta tukee lopettavan yhdistyksemme tavoitteita ja näin päädyimme lahjoittamaan loput varamme Säätiölle", toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Sormunen. 

Säätiö käyttää lahjoituksen 100-prosenttisesti lahjoittajan haluamaan asiaan
Metsämiesten Säätiö kiittää lahjoituksesta. "Käytämme Joensuun Seudun Metsätilanomistajien lahjoituksen 100-prosenttisesti heidän tahtonsa mukaisesti Pohjois-Karjalan maakunnan hyväksi. Vuoden 2024 apurahahaun yhteydessä nostamme lahjoituksen ja lahjoittajan esille", kertoo Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Lahjoituksilla lisää vaikuttavuutta toimintaan 
Lahjoitusvaroille löytyy hyviä apurahakohteita, sillä vuosittain 2/3 Säätiön saamista apurahahakemuksien euroista jää rahoittamatta, koska jaettava raha ei riitä. Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa. Vuotuisissa rahoitushauissa tulee noin viiden miljoonan euron edestä hankehakemuksia. 

Säätiön apurahojen alkupääoma peräisin 1940-luvun savottajätkien lisäruoan ostoista  
Talvisodan päätyttyä keväällä 1940 todettiin, että ankaran säännöstelyn mukaiset korttiannokset eivät riitä savotoilla raskasta metsätyötä tekeville jätkille. Ongelmaan tartuttiin nopeasti ja perustettiin Metsätyömaiden Muonitustoimisto, jonka tehtävänä oli välittää savotoille lisäostolupia ruokaan. Ostoluvilla sai ostaa peruselintarvikkeita kuten lihaa, margariinia, sokeria sekä kahvinkorviketta ja -vastiketta.

Jatkosodan jälkeen olot pikkuhiljaa paranivat, ruoan saanti helpottui ja säännöstelystä luovuttiin. Metsätyömaiden Muonitustoimistoa ei enää tarvittu. Koska Muonitustoimisto ei ollut valtion organisaatio, päättivät sen hallinnossa olleet työntekijöiden ja työnantajien edustajat, että noin miljoonan euron ylijäämää hallinnoimaan perustetaan Metsämiesten Säätiö. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta 18.11.1948 perustetun säätiön taivalta. Mesenaatin tehtävänä on alusta asti ollut metsäalan kehittäminen ja metsäalalla työskentelevien hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö kunnioittaa historiaansa nimellään ja tasa-arvoisella toiminnalla.

Lisätietoja:
Joensuun Seudun Metsätilanomistajat ry:n puheenjohtaja Juhani Sormunen, puh. 0400 292 969 
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.