Kestävässä metsätaloudessa on käytössä monipuoliset käsittelyvaihtoehdot – metsä kuuluu radiokanavilla

maanantaina, 10.10.2022

Metsäalan 12 toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka tavoitteena on kertoa, että kestävässä metsätaloudessa on käytössä monipuoliset metsien käsittelyvaihtoehdot ja saada kuulijat miettimään omaa suhdetta metsien käyttöön. 

Suomessa käydään voimakasta metsäkeskustelua, jossa metsänomistajat ja metsäammattilaiset ovat osallisina. Keskusteluun keskeisimpiä syitä ovat Taloustutkimuksen ”Miten metsäammattilaiset kokevat julkisen metsäkeskustelun” tutkimustulosten mukaan metsien yleinen tärkeys, tunnesyyt metsien taloudellisen hyödyntämisen vastustuksessa ja suomalaisten vahva metsäsuhde.   

Kestävä metsätalous koostuu useasta ulottuvuudesta
Kestävä metsätalous koostuu taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuksista. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että metsien elinvoimaisuus, tuottavuus ja kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä. Ekologinen kestävyys voidaan turvata muun muassa säilyttämällä metsäluonnon monimuotoisuus sekä pitämällä vesistöt puhtaina. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu metsistä saatavien työpaikkojen ja muun aineellisen sekä aineettoman hyödyn turvaaminen kansalaisille ja eri toimijoille myös jatkossa. Kulttuurinen kestävyys on ymmärrystä luonnosta ja ihmisen toiminnasta, mihin sisältyy pohdintaa metsän, talouden ja kulttuurin suhteesta.

Radiokampanjassa metsäalan toimijat laajasti mukana
Radiomainonnassa ovat mukana Koneyrittäjät, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto ry, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, Tornator, UPM ja Metsämiesten Säätiö (mainokset voit kuunnella yrityksen nimen linkistä). Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta Suomen 13.10. alkaen viikoilla 41–42 ja 44–45. Kampanja tavoittaa yli 75 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista.  

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.