Metsäala kuuluu syyslomaviikoilla radiokanavilla kautta maan

maanantaina, 16.10.2023

Metsäalan kolmekymmentä toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka ydinviestinä on, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työtehtäviä sekä hoitaa ja käyttää metsiä kestävästi. 

Metsässä tarvitaan monenlaisia osaajia 
Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla on monipuolisia tehtäviä metsän- ja luonnonhoidossa, metsänomistajien palvelussa, puunkorjuussa, puunhankinnassa, tutkimuksessa sekä paikkatiedon parissa. Osaaville tekijöille on työmahdollisuuksia kautta Suomen. Metsäteollisuus jalostaa puusta kuluttajatuotteita ihmisten arkipäivään ja tuottaa merkittävän osan vientituloista sekä ylläpitää maamme hyvinvointia.

Radiomainoksissa metsäalan toimijat kattavasti mukana 
Radiomainonnassa ovat mukana metsäalan toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä METO - Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsämuseo Lusto, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto, Teollisuusliitto, Tornator ja Metsämiesten Säätiö. Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta maan syyslomaviikoilla 42-43. Kampanjan myönteiset viestit tuovat alan merkitystä ja mahdollisuuksia näkyväksi. 

Yhteistyössä toteutettavan radiokampanjan kokoaja, Metsämiesten Säätiö, on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.