Metsäisiä tietoiskuja kaupallisilla radiokanavilla viikoilla 8 ja 9

maanantaina, 19.02.2024

Metsäalan 28 toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka viestinä on, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työtehtäviä. Metsiä hoidetaan ja käytetään metsänomistajien tavoitteet ja metsän eri käyttömuodot huomioiden. Yksityishenkilöt, joita on 600 000, ovat Suomen metsien suurin omistajaryhmä 60 prosentin omistusosuudellaan.

Metsäalan monipuoliset työtehtävät tarvitsevat osaajia 
Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla on monipuolisia tehtäviä metsän- ja luonnonhoidossa, metsänomistajien palvelussa, puunhankinnassa, puunkorjuussa, tutkimuksessa sekä paikkatiedon parissa. Osaaville tekijöille on työmahdollisuuksia kautta Suomen. Metsäteollisuus jalostaa puusta kuluttajatuotteita ihmisten arkipäivään ja tuottaa merkittävän osan vientituloista sekä ylläpitää maamme hyvinvointia.

Metsäalan toimijat tuovat yhdessä metsäasiaa esille 
Radiomainonnassa ovat mukana metsäalan toisen asteen oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistot sekä Finsilva, Koneyrittäjät, Laania, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsämuseo Lusto, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto, Teollisuusliitto, Tornator ja Metsämiesten Säätiö. Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta maan viikoilla 8 ja 9. Kampanjan viestit tuovat alan monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia esille sekä metsien käytön merkitystä näkyväksi. 

Yhteistyössä toteutettavan radiokampanjan kokoaja, Metsämiesten Säätiö, on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
 www.mmsaatio.fi/saatio/metsaalan-radiokampanja.html
Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.