Metsämiesten Säätiö käynnistää metsäomaisuutensa hoidon kilpailutuksen

keskiviikko, 21.09.2022

Metsämiesten Säätiö hakee uutta kumppania metsäomaisuutensa hoitoon ja järjestää tästä avoimen kilpailutuksen ja kumppanin valinnan loppuvuoden 2022 aikana. 

Metsämiesten Säätiö on kilpailuttanut metsiensä hoidon kahdesti. Vuonna 2011 sen voitti Metsäliitto ja 2019 Metsä Group. Säätiö haluaa korostaa riippumattomuuttaan sektorin eri toimijoista ja siksi kumppania on hyvä vaihtaa aika ajoin. 

Kun Säätiön metsäomaisuus siirrettiin 2011 ensimmäisen kilpailutuksen tuloksena vain yhdelle toimijalle, Metsäliiton toteuttama Säätiön tavoitteiden mukaisesti optimoitu metsien käytön tarkastelu osoitti, että Säätiö pystyy kestävästi lisäämään metsiensä vuotuisia hakkuita 30 % aiemmasta tasosta. Tämä mahdollisti Säätiön apurahojen noston 100 000 eurolla vuodessa koko metsäalan hyväksi. Kumppanuus Metsä Groupin kanssa on tukenut ja systematisoinut Säätiön metsien tavoitehakuista hoitoa esimerkillisesti.

Aiemman kilpailutuksen menettely löytyy Säätiön kotisivuilta, jossa se on julkaistu yhdeksi mallipohjaksi muille säätiöille ja yhteisöille. Uusi tarjouspyyntöaineisto toimitetaan valtakunnallisesti toimiville, kiinnostuksensa esittäneille organisaatioille syksyn aikana. 

Nykyisen sopimuskumppanin viimeinen vuosi 2023 jää aikaa metsävaratiedon siirrolle sekä tulevan metsänhoidon ja puukaupan suunnittelulle uuden, vuoden 2024 alusta aloittavan kumppanin kanssa. 

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Se jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa sekä saatuja lahjoituksia lähes 2,0 milj. euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein. Säätiö omistaa vajaat 5.000 hehtaaria metsiä 18 eri kunnassa Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Säätiö ostaa, myy ja jalostaa metsätiloja sekä hoitaa niitä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten. 

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.