Metsämiesten Säätiöltä 1,5 miljoonaa euroa apurahoja

maanantaina, 14.03.2016

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,5 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2016. Jaetun apurahan määrä kasvoi 100 000 eurolla.

Rahoituksen pääpaino on metsäalan tulevaisuuden vahvistamisessa. Valtaosa rahoituksesta, yli 80 %, on suunnattu alan osaamiskapasiteetin kasvattamiseen, alalla työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja alan tulevaisuudesta viestimiseen hakijamäärien lisäämiseksi metsäalan koulutuksiin. Metsämiesten Säätiö painottaa päätöksessään sitä, että osaava ja motivoitunut ihminen on alan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä.

Apurahat kohdentuivat Säätiön rahoitusstrategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • koulutus:     588 000 eur (39 %) 69 eri hankkeeseen
  • viestintä:     317 000 eur (21 %) 14 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     277 000 eur (18 %) 5 eri hankkeeseen
  • tutkimus:     211 000 eur (14 %) 25 eri hankkeeseen
  • metsäkulttuuri:     111 000 eur (7 %) 15 eri hankkeeseen
  • muu:     19 000 eur (1 %) 2 eri hankkeeseen

Koulutuksen painopistealueella Säätiö suuntasi 200 000 euroa Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselle kansainvälisen metsäpolitiikan professuuriin. Rahoitus liittyy Säätiön vuonna 2014 tekemään aloitteeseen saada koulutukseen painottuva pysyvä metsäpolitiikan, erityisesti kansainvälisen politiikan professuuri Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Tavoitteena on kasvattaa suomalaista osaamiskapasiteettia metsiä koskevassa kansainvälisessä politiikassa. Hankkeesta vastaa yliopistolla MMT, professori Pasi Puttonen. Lisäksi Säätiö tukee metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymistä rahoittamalla 100 000 eurolla heidän ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja, kansainvälisiä opintoja ja harjoitteluja.

Viestinnässä myönnettiin 100 000 euroa Tiedekeskus Pilkkeen koordinoimaan biotalouden mahdollisuuksista ja innovaatioista kertovaan Bioaika-näyttelyrekkaan, joka kiertää itsenäisyyden juhlavuonna 2017 läpi Suomen pääkohderyhmänä lukiossa opiskelevat nuoret. Hankkeesta vastaa yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala. Näyttelyrekan lisäksi nuorisoviestintään kohdennettiin viestinnän ja koulutuksen painopistealueilta yhteensä 215 000 euroa. Myös kaksi metsäalan osaamista ja tulevaisuutta käsittelevää dokumenttielokuvaa saivat rahoitusta.

Hyvinvoinnissa rahoitettiin Metsätalouden työhyvinvointiohjelmaa- toteuttavia hankkeita. Työhyvinvointiohjelma on Säätiön strateginen monivuotinen rahoituskohde, jolla pyritään konkreettisin toimenpitein edistämään henkilöstön työhyvinvointia metsäalalla. Suurimman rahoituksen 110 000 euroa sai viime vuonna kahden kurssin toteutuksella ja hyvällä kurssipalautteella aloittanut Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsätehossa MMT, VTM Arto Kariniemi.

Tutkimuksessa suurimman rahoituksen 40 000 euroa sai MH Jouko Lehtoviidan Tapio Silva Oy:ssä johtama Metsäpolitiikkafoorumi. Hankkeella lisätään tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välistä vuorovaikutusta. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan ja analysoidaan valitusta teemasta olemassa oleva tieteellinen tieto, josta laaditaan synteesi ja politiikkavaihtoehdot sekä tuodaan ne metsäpoliittiseen keskusteluun päättäjille ja vaikuttajille Suomessa ja kansainvälisesti. Viime vuonna alkaneen foorumin ensimmäinen aihe oli puun liikkeelle saanti Suomessa. 

Metsäkulttuurin osalta suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka kokonaisrahoitus eri painopistealueilta oli 102 000 euroa. Lusto on Säätiön strateginen rahoituskohde, jonka kautta haetaan vaikuttavuutta metsäkulttuurin rahoitukseen.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 322 kappaletta yhteissummaltaan 4,9 miljoonaa euroa. Hakemuksista 40 % sai rahoitusta ja myönnetty rahoitus kattoi 31 % koko haun yhteissummasta.

Kaikki vähintään 1500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä. Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä lähipäivinä. Apurahan saajille kerrotaan kirjeitse myönnetyn apurahan suuruus, rahoituksen luonne sekä päätökseen mahdollisesti liittyvät rajaukset.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö myöntää julkisen rahoitusstrategiansa mukaisesti vuosittain apurahoja tutkimukseen, koulutus- ja hyvinvointihankkeisiin, viestintään sekä metsäkulttuuriin.

Apurahat ovat seuraavan kerran haettavissa 1.12.2016 - 31.1.2017 välisenä aikana Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 0505989920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.