Metsämiesten Säätiöltä historiansa suurin apurahamyöntö 1,8 miljoonaa euroa

keskiviikkona, 13.03.2024

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,8 miljoonan euron apurahoista vuodelle 2024. Summa on Säätiön historian suurin. 75 toimintavuoden aikana tukea metsäalalle on myönnetty jo yli 50 miljoonaa euroa.

Rahoitus kohdentuu Säätiön julkisen strategian mukaisesti erityisesti metsäalan nykyisiin ja tuleviin ammattilaisiin, sillä osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat metsäalan keskeisin menestystekijä.

Suurin osuus rahoituksesta kohdistuu osaamisen vahvistamiseen. Kaikkiaan apurahat kohdentuvat metsäalan hyväksi seuraavasti:

  • Osaaminen: 541 000 euroa (30 %) 39 eri hankkeeseen
  • Verkostot: 347 000 euroa (19 %) 67 eri hankkeeseen
  • Tunnettuus: 290 000 euroa (16 %) 18 eri hankkeeseen
  • Metsäkulttuuri: 247 000 euroa (14 %) 15 eri hankkeeseen 
  • Hyvinvointi: 245 000 euroa (14 %) 4 eri hankkeeseen
  • Ennakointi: 102 000 euroa (6 %) 4 eri hankkeeseen
  • Muu: 19 000 euroa (1 %) 2 eri hankkeeseen

Suurimpina rahoituksina menee 176 000 euroa ihmisten johtamista kehittävään Metsäalan Johtamisakatemiaan sekä 150 000 euroa Metsämuseo Luston peruskorjaukseen. Säätiö on sitoutunut rahoittamaan korjausta erityisehdoin vuosina 2021-2024 yhteensä enintään 15 % hankkeen kuluista ja enintään yhteensä 600 000 eurolla.

Myönnetty rahoitus laittaa liikkeelle useita selvityksiä: vaikuttava toimialan yhteistyönä tehtävä nuorten metsäkasvatus kouluissa; ulkomaisen työvoiman tarve ja saatavuus sekä koulutuksen käytännöt ja kehitystarpeet; metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen tulosten hyödyntäminen opetuksessa; viestintä ja neuvonta osana metsäammattilaisuutta sekä työhyvinvoinnin tukemisen ja henkilöstön sitouttamisen käytänteet.

Niin ikään Säätiö rahoittaa useita viestintähankkeita, joista suurimman rahoituksen 60 000 euroa saa Metsäliiga – metsäalan markkinointikanava. Metsien talouskäytön vaikutuksista koostetaan visuaalinen, helposti päivitettävä tietokoonti ydinviesteineen. Lisäksi rahoitusta sai neljä EU-vaikuttamista parantavaa hanketta.

Metsäosaaja 2030 -tohtorikoulutukseen liittyen rahoitetaan väitöskirjatöitä metsäalan korkeakoulutuksen johtamiskoulutuksesta, johtamisesta puunhankinnan PK-yrityksissä sekä sosiaalisesta kestävyydestä metsäalalla. Metsäalan pienten ja keskisuurten toimijoiden henkilöstön koulutustuen puitteissa rahoitetaan kahta kriteerit täyttävää hakemusta.

Metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymisen rahoitus kasvoi Covid-pandemiaa edeltäneelle tasolle 99 000 euroon. Summalla rahoitetaan 125 opiskelijan ammatillisia ulkomaanmatkoja sekä 23 metsäalan opiskelijan opintoja ulkomailla. Lisäksi Säätiö rahoittaa seitsemää opinnäytetyötä ja kolmea opiskelijajärjestöä.

Säätiö tukee niinikään metsäalan tutkimuksen kansainvälistä verkottumista rahoittamalla 17 tutkijan osallistumista IUFRO:on tai muihin vastaaviin kongresseihin.

Kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä. Kaikille apurahaa hakeneille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä sähköpostitse. Osalla rahoitusta saavilla on rahoituspäätökseen asetettu erillisehtoja, jotka näkyvät apurahajärjestelmä Kasööriin tulevasta myöntökirjeestä.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 296 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 5,0 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus kattoi 36 % koko haun yhteissummasta. Koska Säätiön sijoitusomaisuus ei tuota riittävästi jaettavaa apurahojen hakupaineeseen nähden, pyrkii Säätiö saamaan lisäystä lahjoituksista. Kaikki saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä ja korvamerkittynä lahjoittajan toiveen mukaisesti metsäalan hyväksi apurahoina tai stipendeinä.

Nyt päätetyissä apurahoissa kohdennettiin Joensuun seudun Metsätilanomistajat ry:n 15 000 euron lahjoitus kolmeen opinnäytetyöhön, Pohjois-Karjalan AMK:n metsätalousinsinööriopiskelijoiden ainejärjestölle, Joensuun Metsäylioppilaille sekä Itä-Suomen yliopiston metsäammattilaisille ja metsäalan opiskelijoille suunnattuun Metsäpolitiikan ajankohtaispäivään.

Metsämiesten Säätiön 75 v -juhlavuosilahjoitukset kohdennettiin Suomen 4H-liiton ”It´s about taimi” -hankkeeseen sekä ”Metsissä on mahdollisuus” -selvitykseen. Metsäalan ammattilaisten hyvinvointiin osoitettu lahjoitus kohdennettiin Tapio Oy:n ”Metsähyvinvointi 2024, keinoja hyvinvoinnin kehittämiseen” -hankkeeseen.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.