Metsämiesten Säätiön vuoden 2023 apurahat haettavissa

torstaina, 01.12.2022

Metsämiesten Säätiön vuotuinen apurahanhaku on auennut. Apurahat ovat haettavissa 1.12.2022 - 31.1.2023 Säätiön kotisivuilta löytyvän apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä Kasöörin kautta. Jaettava apurahasumma on 1,7 miljoonaa euroa ja päätökset apurahoista tehdään 13.3.2023.

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Apurahat suunnataan Säätiön julkisen strategian mukaisesti osaamiseen, hyvinvointiin, verkostoihin, tunnettuuteen, metsäkulttuuriin ja ennakointiin. Varat apurahoihin tulevat omista sijoitustuotoista sekä saaduista lahjoituksista.

Tässä apurahanjaossa Säätiö hakee erityisesti verkostohankkeita, joilla varmistetaan EU:n metsiä koskevan päätöksenteon korkea laatu Suomen kansallisista lähtökohdista. Niin ikään Säätiö pitää tärkeänä hankkeita, jotka lisäävät nuorten metsäalan ja metsätalouden tuntemusta, arvostusta ja kiinnostusta. Lisäksi Säätiö haluaa rahoittaa selvityksen toimenpiteistä suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistämiseksi. 

Toimijoiden henkilöstön koulutukseen sekä "Metsäosaaja 2030" -tohtorikoulutukseen on tarjolla rahoitusta aiempaan tapaan. 

Kaiken kaikkiaan Säätiö rahoittaa alla olevien painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa.

Hyvä apurahahanke on vaikuttava

Hyvä apurahahakemus lähtee hyvästä, vaikuttavasta hankeideasta. Siinä on tunnistettu metsäalan näkökulmasta tarpeellisuus, vaikuttavuus sekä vastaavuus Metsämiesten Säätiön strategiaan. 

Vaikuttavuus syntyy usein siitä, että hanke täyttää selkeän tarpeen tai reagoi tulevaan ennakolta. Vaikuttavuus syntyy myös siitä, että hankkeen tulos hyödyttää metsäalaa ja tulee otetuksi käyttöön. Siksi monissa hankkeissa käyttäjäkunnan kytkeminen mukaan on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa. 

Sellaiset hankkeet, jotka ovat puhtaasti hakijayhteisön sisäisiä tai muutoin organisaatiokohtaisia, kantavat lähtökohtaisesti sisällään vaikuttavuusriskiä, joka kannattaa laaja-alaistamisella suunnitteluvaiheessa taklata. Moni hyvä hanke on myös jäänyt mitättömäksi, koska viestintää ja tulosten käytäntöön vientiä ei ole suunniteltu ajoissa. Niiden ajoissa tapahtuva suunnittelu vaikuttaa monella tapaa myös itse hankeen toteutussuunnitelmaan.

Historiahankkeissa vaikuttavuutta lisää usein nykyisyyden ja tulevaisuuden kytkeminen mukaan. Niinikään pelkän kirjan teon mielekkyyttä kannattaa harkita, sillä tehty työ ei silloin ole hakukoneiden saavutettavissa.

Metsämiesten Säätiössä näemme aina arvokkaaksi sen, että hankkeella on myös muita rahoittajia. Se kertoo hankkeen tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Mikäli hanketta hakeva organisaatio ei rahoita itse lainkaan, herää kysymys, pitääkö se itsekään sitä riittävän vaikuttavana. Omaa rahoitusta on aina myös oma työpanos, jota ei kustanneta muualta.

Parhaimmillaan rahoittamamme hanke johtaa uusiin käytäntöihin, apuun päätöksenteossa tai johdattaa pysyvään muutokseen pitkäkestoisesti rahoituksen ja hankkeen jo päätyttyä.

Tervetuloa hakemaan apurahaa. Kiitos, että olet kiinnostunut toimimaan metsäalan ja sillä toimivien osaajien hyväksi.

Lisätietoja: 
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.