Metsänparannussäätiö sulautuu Metsämiesten Säätiöön

perjantaina, 06.11.2015

60-vuotisjuhliaan viettävä Metsänparannussäätiö on päättänyt sulautua Metsämiesten Säätiöön vuoden loppuun mennessä. Vuonna 1955 perustetun Metsänparannussäätiön varat ovat pääosin peräisin Lokomo Oy:n metsäoja-aurojen myynnistä saaduista provisioista ja säätiön omistuksessa olleiden metsäoja-aurojen vuokratuloista. Vuoden 2014 lopussa säätiön sijoitusten markkina-arvo oli noin 190 000 euroa.

Metsänparannussäätiön tarkoituksena on ollut edistää ja tukea maamme metsien perusparannustöiden tehokasta suorittamista sekä siihen tähtäävää tutkimus- ja koetoimintaa. Tätä tehtävää on toteutettu viime vuosina mm. palkitsemalla ansiokkaita metsänparannuksen aihepiiriin liittyviä opinnäytetöitä sekä järjestämällä seminaareja ja retkeilyjä. Lisäksi säätiö on myöntänyt pieniä määriä apurahoja tarkoitustaan toteuttavaan tutkimus ja kehittämistoimintaan sekä myöntänyt ansiomerkkejä alan toimijoille.

- Metsänparannussäätiön hallitus aloitti toiminnan tehostamiseen liittyvät selvitykset vuoden 2014 alussa. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla säätiön toiminnalla olisi enemmän vaikuttavuutta. Selvitysten perusteella todettiin, että käytettävissä olevilla resursseilla ei ole nykyisessä toimintaympäristössä mahdollista edistää tarpeeksi tehokkaasti säätiön tarkoitusta toteuttavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sulautuminen Metsämiesten Säätiöön nähtiin parhaaksi tavaksi jatkaa ja tehostaa säätiön tarkoitusta palvelevaa toimintaa, kertoo Metsänparannussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Hämäläinen.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä metsäalalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Metsämiesten Säätiö jakaa vuosittain apurahoja noin 1,4 miljoonaa euroa. Apurahat on suunnattu tutkimukseen, koulutukseen, hyvinvointiin, viestintään ja metsäkulttuuriin. Näihin kokonaisuuksiin sopii luontevasti myös metsänparannustoiminnan edistäminen ja siihen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön tukeminen.

- Metsänparannussäätiön tehtävän toteuttaminen on julkisessa rahoitusstrategiassamme mukana mm. metsäalan toimintaedellytysten ja kannattavuuden vahvistamisessa, koulutuksen, työn ja johtamisen kehittämisessä sekä metsäalan uramahdollisuuksien viestinnässä. Sulautuminen on meille luottamuksen osoitus ja lisää metsäalan kehittämisen rahoituksen vaikuttavuutta, toteaa Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Hämäläinen, Metsänparannussäätiö,
jarmo.hamalainen(at)metsäteho.fi, puh. 040 582 1610

Asiamies Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, ilari.pirttila(at)mmsaatio.fi,
puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.