Radiomainokset herättivät ajatuksia alalle hakeutumisesta, luottamusta metsien hoitoon ja toimijoiden vastuullisuuteen

maanantai, 19.12.2022

Metsäalan 12 toimijan yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa viikoilla 41–42 ja 44–45 toteuttama radiokampanja herätti laajasti ajatuksia alalle hakeutumisesta, luottamusta metsien hoitoon ja toimijoiden vastuullisuuteen. Kampanjan tavoitteena oli kertoa, että kestävässä metsätaloudessa on käytössä monipuoliset metsien käsittelyvaihtoehdot ja saada kuulijat miettimään omaa suhdetta metsien käyttöön. 

Vaikuttavuustutkimuksen tulosten mukaan mainoksista piti 61 % vastaajista. Lähes kaikkien vastaajien mielestä ne muistuttivat metsien ja metsäalan tärkeydestä sekä kiittivät metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyvästä työstä. Mainokset nostivat 80 %:n mielestä hyvin esille metsien kestävän käytön ja metsäalan organisaatiot.

Vaikuttavuustutkimuksesta reilun 500 vastaajan kommentteja: 
”Mielenkiintoinen, heräsi ajatus uudelleen kouluttautumisesta”, nainen 48 v.
”Mainonta herätti minussa luottamusta. Sen mukaan metsiä hoidetaan hyvin ja niin tullaan tekemään jatkossakin”, mies 16 v.
”Heidän vastuunsa luonnon kestävyyden edistämisen kannalta on merkittävä”, nainen 21 v. 
”Heidän vastuullisuutensa”, mies 57 v.

Kestävä metsätalous koostuu useasta ulottuvuudesta
Kestävä metsätalous koostuu taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuksista. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että metsien elinvoimaisuus, tuottavuus ja kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä. Ekologinen kestävyys voidaan turvata muun muassa säilyttämällä metsäluonnon monimuotoisuus sekä pitämällä vesistöt puhtaina. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu metsistä saatavien työpaikkojen ja muun aineellisen sekä aineettoman hyödyn turvaaminen kansalaisille ja eri toimijoille myös jatkossa. Kulttuurinen kestävyys on ymmärrystä luonnosta ja ihmisen toiminnasta, mihin sisältyy pohdintaa metsän, talouden ja kulttuurin suhteesta.

Radiokampanjassa oli metsäalan toimijoita laajasti mukana
Radiomainonnassa olivat mukana Koneyrittäjät, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto ry, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, Tornator, UPM ja Metsämiesten Säätiö. 

Mainokset kuuluivat kaupallisilla radiokanavilla kautta Suomen. Kampanja tavoitti 81 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista ja he kuulivat mainoksen keskimäärin 9,3 kertaa.  

Kampanjalle jatkoa keväällä 
Uusi kampanja on suunnitteilla keväälle 2023. Mukaan on jo ilmoittautunut uusia tahoja metsäalalta ja ovi on edelleen auki. Kiinnostuneiden kannattaa olla ennen tammikuun puoltaväliä yhteydessä Metsämiesten Säätiössä kehityspäällikkö Veikko Iittaiseen.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.