Stora Enso valittu Metsämiesten Säätiön metsäomaisuuden hoidon kumppaniksi

keskiviikko, 07.12.2022

Metsämiesten Säätiön hallitus on valinnut Stora Enson metsäomaisuuden hoidon kumppaniksi 1.1.2024 alkaen. Valinta pohjautui julkiseen tarjouskilpailuun, jossa pisteytettiin kuudelta valtakunnalliselta toimijalta saadut tarjoukset. 

Tarjouspyynnössä esitettiin joukko kriteereitä, joiden täyttymiselle haluttiin saada varmuus ja kustannus. Kriteerit olivat laajat liittyen mm. Säätiön lähtökohdista tapahtuvaan toimintaan, osaamiseen ja työn laatuun, puusta saatavaan hintaan, metsänhoitotöiden hinnoitteluun, riskienhallintaan sekä sosiaaliseen vastuuseen yrittäjistä ja työvoimasta. Edellinen kilpailutus tehtiin vuonna 2019.

Erot saatujen tarjousten perusteella olivat joiltain osin merkittävät, tietyiltä osin tasavahvat. Säätiön tarjouspyyntökriteerien pohjalta tehdyssä yksityiskohtaisessa pisteytyksessä Stora Enso täytti kokonaisuutena parhaiten Säätiön asettamat tavoitteet.

Vertailussa kiinnitettiin myös huomiota siihen, että kautta linjan metsäalalta puuttuu metsänhoidon ja puukaupan palvelumuotoilu applikaationa niin, että metsänomistaja voisi valita kullekin käsittelykuviolle hakkuutavan sekä mm. luonto-, kulttuuri-, virkistys-, maisema- ja riista-arvojen kulloisetkin huomiointitavat niin, että metsänomistajan palvelutilaus välittyisi raivaussahan puikkoihin ja koneen ohjaamoon sellaisenaan. Tähän Metsämiesten Säätiö haluaa haastaa koko metsäalaa, sillä metsien käsittely on monipuolistunut ja vain 35 % metsänomistajista asuu enää tilallaan. Enää ei olla paikan päällä ohjeistamassa työtä aloittelevia tekijöitä kuten joskus oltiin.

Säätiö sitoutuu Stora Enson kanssa 4 vuoden sopimuskauteen, jonka jälkeen molempien osapuolten niin halutessa 4 vuoden jatkokauteen. Vuoden 2023 aikana siirrämme metsävaratiedot nykyiseltä kumppaniltamme uudelle ja suunnittelemme yhdessä Stora Enson kanssa vuoden 2024 metsänhoidon ja puukaupan kohteet. 

Metsämiesten Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 4.800 hehtaaria metsiä 18 eri kunnassa Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Säätiö ostaa, myy ja jalostaa metsätiloja sekä hoitaa niitä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten. Metsäomaisuus muodostaa noin kolmanneksen Säätiön sijoitusomaisuudesta.

Kilpailutusaineisto on julkaistu Säätiön kotisivuilla hyödyttämään muiden merkittävien metsänomistajien – esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen – metsäomaisuuden hoidon kilpailutusta. Aineiston pohjalta kukin taho voi omista lähtökohdistaan rakentaa itseään parhaiten palvelevan kilpailutuksen. Eri toimijoiden kilpailuttaminen edistää kaikkien metsänomistajien palvelu- ja hintakilpailua ja siten kehittää koko metsäalaa edelleen. 

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.