Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n ansiomitali Metsämiesten Säätiölle

torstaina, 23.03.2023

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on huomioinut Metsämiesten Säätiön ansiomitalilla tunnustuksena erityisen merkittävästä työstä Suomen metsätalouden hyväksi. Ansiomitali luovutettiin torstaina 23.3.2023 Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokouksessa Helsingissä. 

”Metsämiesten Säätiö on toiminut koko olemassaolonsa ajan esimerkillisesti niin metsätalouden edistämiseksi ja arvostuksen lisäämiseksi kuin meidän kaikkien metsäammattilaisten tietojen ja taitojen kehittämiseksi. Metsämiesten Säätiöstä on tullut metsäalan merkittävä vaikuttaja, alamme yhteistä hyvää edistävä mesenaatti. Omaisuuden tuotosta jaetaan nykyään vuosittain apurahoina enemmän kuin Säätiötä perustettaessa oli sen alkupääoma – tänäkin vuonna 1,7 miljoonaa euroa”, totesi Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Saarentaus myöntämisperusteista luovutuksen yhteydessä.

”Erityisen arvostettavaa Metsämiesten Säätiön toiminnassa on historian kunnioittaminen ja nykyisten metsäammattilaisten työhyvinvointiin panostaminen apurahojen ja stipendien myöntämisessä. Säätiö on metsäläisen mutkattomasti ja ihmisläheisesti huomioinut metsäalan pieniä toimijoita ja työyhteisön hyviä tyyppejä. Myös viestintään, laaja-alaiseen yhteistyöhön sekä koulutukseen ja opetukseen liittyvät teemat ovat olleet vahvasti esillä rahoituspäätöksissä. Historiastaan ammentaen Metsämiesten Säätiö toiminnallaan luo tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tukee sen tekijöitä”, lisäsi Saarentaus.

Teollisuuden Metsänhoitajien ansiomitalia ei ole sen 40 myöntämisvuoden aikana myönnetty kertaakaan yritykselle tai yhteisölle. Ansiomitalin myöntämisperusteissa sanotaan kuitenkin, että se voidaan myöntää yritykselle tai yhteisölle erikoisen merkittävistä ansioista yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu eli tänä vuonna 75 v taivaltaan juhliva yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä omia sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Saarentaus, puh. 0500 137 392
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.