Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

EU-päättäjien Metsäakatemia päivitti päättäjien metsäosaamista

keskiviikkona, 07.02.2024

Syyskuussa 2023 EU-päättäjien Metsäakatemia kutsui yli 30 EU-päättäjää Suomeen tutustumaan metsäpolitiikan ajankohtaisiin teemoihin käytännönläheisesti. Kolmas EU-päättäjien Metsäakatemia käsitteli ajankohtaisia metsiin liittyviä kysymyksiä, kuten metsien tilan seurannan, metsäluonnon ennallistamisen ja puun jalostamisen teollisessa kiertotalousekosysteemissä innovatiivisiksi tuotteiksi. Kurssin aikana tutustuttiin sekä ajankohtaiseen tutkimukseen, että konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla suomalainen metsäsektori edistää Euroopan talouden kestävyyttä ja tarjoaa ratkaisuja vihreään siirtymään.

Kolmepäiväisen kurssin aikana osallistujat vierailivat tutustumassa puurakenteiseen kulttuurikeskukseen ja kouluun Tuusulassa, talousmetsän luonnonhoidon kohteeseen Jyväskylässä ja Äänekosken biotuotetehtaaseen, jossa syntyy sellua, energiaa, kartonkia ja koivuviilua, puupohjaisia tekstiilikuituja ja 3D-kuitutuotteita. ”Tehdasvierailulla vaikutuin siitä, että tehtaalla näki suomalaisen puuraaka-aineen lisäksi valtavasti suomalaista teknologiaa ja koneita. Minun on helppo uskoa, että myös automaatio- ja ohjelmistoteknologiassa on paikallista osaamista takana”, toteaa komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston varapääjohtaja Maive Rute kurssin päätöspuheenvuorossaan.

Konkretia puhuttelee päätöksentekijää
”Pohjoismainen metsänosaaminen kiinnostaa Euroopassa. Saimme jälleen Metsäakatemiaan monipuolisen joukon päättäjiä, sanoo Päättäjien Metsäakatemiaa vetävän Suomen Metsäyhdistyksen johtava asiantuntija Eveliina Pokela. Kurssi sai osallistujilta erinomaista palautetta ja sen merkitys koettiin tärkeäksi sekä osaamisen että verkostojen kartuttamisessa. ”Opin esimerkiksi metsävaratiedon keräämisestä sen, että kentälle tarvitaan ihmisiä hankkimaan tietoa. Koen, että myös me osallistujat olemme täällä EU-päättäjien Metsäakatemiassa kenttätyössä. Viemme täältä mennessämme paljon uutta tietoa ja olemme saaneet uusia kontakteja, joilta kysyä tarvittaessa lisää”, totesi Katie Power, rahoituksesta vastaavan komissaari Mairead McGuinnesin kabinetin jäsen.

EU-päättäjien Metsäakatemian toteutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten sidosryhmien kanssa. Oleellinen osa Metsäakatemian ohjelmaa ovat huippuasiantuntijoiden puheenvuorot ja fasilitoidut keskustelut kurssilaisten kesken ajankohtaisista teemoista. ”Olemme erittäin tyytyväisiä kattavaan osallistujajoukkoon ja ajankohtaisten poliittisten teemojen mukaan valittuihin vierailukohteisiimme. Ilman tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa tässä emme olisi onnistuneet, joten kiitos kaikille yhteisestä ponnistuksesta ja sitoutumisesta tilaisuuden järjestämiseen ja rahoittamiseen. Työlle on edelleen tilausta ja uuden parlamentaarisen kauden alla hankittua kokemusta on hyvä jalostaa eteenpäin. Tarjoamme mielellämme myös jatkossa päättäjille mahdollisuuden tutustua metsäalaan konkreettisesti”, Pokela toteaa.

EU-päättäjien Metsäakatemian ajankohtaiset kuulumiset on koottu Suomen Metsäyhdistyksen sivuille osoitteeseen: https://smy.fi/paattajille/eu-pma/
Foorumilla on myös englanninkieliset sivut osoitteessa: www.forestacademy.fi/eu

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys ry, eveliina.pokela(a)smy.fi, puh. 0445600006
toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu, Suomen Metsäyhdistys ry, kirsi.joensuu(a)smy.fi, puh. 0408400642
Linkki tilaisuudesta koostettuun videoon Youtubessa: https://youtu.be/gPa_Kg0SAU8?si=lCGh5454_crmR8U8
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.