Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Helsingin median uutisissa metsä on suojelukohde ja metsäpolitiikka ympäristöpolitiikkaa, vain Yleisradion verkkouutisointi poikkeaa tästä

keskiviikkona, 07.02.2024

Pääkaupungin keskeisimpien uutistalojen, Helsingin Sanomien, Yleisradion ja MTV3:n valtakunnallinen metsäuutisointi on lähinnä ympäristöpoliittista keskustelua, jossa metsälle on varattu vain suojelukohteen rooli.

Tämä käy ilmi selvityksestä, jossa tarkasteltiin HS:n, Ylen ja MTV3:n metsäuutisointia viime vuoden keväällä ja syksyllä. Selvityksen aineisto koostui yhteensä 572 maalis-kesäkuun ja syys-lokakuun 2023 aikana lähetetystä tai julkaistusta metsää käsitelleestä lehti-, verkko- ja tv-uutisesta.

Valtakunnallinen media käy selvityksen mukaan pääuutisissaan keskustelua valtaosaltaan hiilinielu- ja luontokatonäkökulmasta. Luontojärjestöjä, valtakunnallisia luontotoimijoita, luontotutkijoita ja vakiintuneita poliittisia tahoja lukuun ottamatta muita ei tähän keskusteluun kutsuta. Näin jopa metsäala jää metsäkonserneja lukuun ottamatta tämän keskustelun ulkopuolelle.

Yleisradion verkkouutisointi on kuitenkin tästä selkeä poikkeus. Ylen verkkouutisissa metsää ja metsän kanssa tekemisissä olevia tahoja käsitellään selvityksen mukaan varsin laajasti ja monipuolisesti. Ylen verkkouutisoinnissa myös metsänomistajat otetaan huomioon, muualla ei.

Kärjistyneimmin metsäuutisten muuttuminen ympäristöpoliittisiksi luontouutisiksi näkyy selvityksen mukaan Helsingin Sanomissa. Esimerkiksi lehden kevään vaaleja edeltäneestä metsäuutisoinnista jo pelkästään lukumääräisesti katsoen noin 60 prosenttia ja syksylläkin yli puolet oli metsien hiilinielu- ja luontokatouutisointia.

HS:n kevään metsäuutisissa haastatelluista yli puolet edusti joko valtakunnallisia luontotoimijoita, vapaaehtoisia luontojärjestöjä tai haastateltavaksi vakiintuneita päättäjiä. Poliittisen taustan omaavista kevään vaalien alla HS:n metsäjutuissa haastatelluista joka toinen oli vihreä.

Myös Ylen ja MTV3:n valtakunnallisten tv-uutislähetysten metsäuutisoinnissa hiilinielu- ja luontokatoasiat olivat tärkein aihepiiri. Ei kuitenkaan yhtä hallitsevasti kuin Helsingin Sanomissa.

Kaikkien kolmen tahon metsäuutisten tärkeimpiä viestejä selvitettiin sisällönanalyysilla. Metsän ekologiseen merkitykseen liittyvät viestit luonnollisesti korostuivat niissä eniten. Metsän taloudellinen merkitys näkyi sekä metsäteollisuusuutisten kautta, että myös Ylen alueilla toimitettujen uutisten kautta.

Metsän merkityksen lisääntymisen asuinympäristöissä havaittiin puolestaan olevan metsäkeskustelussa nouseva trendi.

Hankkeen raportin löydät täältä.

Lisätietoja:

Selvityksen tekijä, YTT Juhani Wiio, juhani.wiio(a)wiio.fi, puh. 0400 501 707

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.