Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäkoulutus ry:n "isä" palkittiin Metsämessuilla

perjantaina, 11.11.2016

Savon ammatti- ja aikuisopiston metsäkoulutuksen erityisasiantuntija Karl-Erik Hasa palkittiin Metsän etunoja -tunnustuspalkinnolla tänään Metsämessuilla Messukeskuksessa Helsingissä. Metsän etunoja -palkinto, suuruudeltaan 5 000 euroa, myönnettiin Hasalle metsäkoulutuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä. Metsämessut järjestetään Messukeskuksessa 11.–13.11.

Koulutuspäällikkö Karl-Erik Hasa on vuosien ajan kehittänyt metsäalan koulutusta. Hän on onnistunut kokoamaan laajan joukon koulutuksen järjestäjiä ja metsäalan toimijoita mukaan yhteiseen koulutuksen kehittämiseen. Hasan pitkäjänteisen työn tuloksena perustettiin toukokuussa 2016 Metsäkoulutus ry, jossa on mukana 27 koulutuksen järjestäjää kaikilta eri koulutusasteilta sekä 18 metsäalan toimijaa. Metsäkoulutus ry:n tavoitteena on parantaa ja kehittää metsäalan koulutusta, luoda opetusmateriaalia, kehittää yhteistä koulutusalan markkinointia ja edistää koulutusvientiä.

– Metsäalan osaaminen on kriittinen menestystekijä, jonka merkitys korostuu nyt, kun metsäbiotalous elää voimakkaan kasvun aikaa. Resurssit vähenevät ja on välttämätöntä löytää uusia toimintamalleja koulutuksen järjestämiseen. Lisäksi metsäalan ammattien vetovoimaa on pystyttävä kasvattamaan. Karl-Erik Hasa on tarttunut näihin haasteisiin ja siitä hänet halutaan tänään palkita, sanoo Metsämessujen johtoryhmän puheenjohtaja Kristiina Vuopala Metsähallituksesta.

Metsän etunoja -palkinnolla palkitaan vuosittain metsäalan vaikuttaja, joka on toiminnallaan luonut uskoa metsäalan tulevaisuuden menestymiseen. 5 000 euron suuruisen Metsän etunoja -palkinnon lahjoittaa Suomen Messusäätiö ja saajan päättää Metsämessujen johtoryhmä. Palkinto jaettiin nyt kahdeksannen kerran Metsämessujen yhteydessä.

Metsämessujen johtoryhmään kuuluvat Kristiina Vuopala (Metsähallitus), Annamari Heikkinen (Suomen Metsäyhdistys ry), Lea Jylhä MTK, Pirjo Korhonen (Luva – Luonnonvarat ry), Anne Pirilä (Metsäteollisuus ry) ja Anders Portin (Suomen Metsäyhdistys ry).

Lisätietoja:

Karl-Erik Hasa, karl-erik.hasa(at)sakky.fi, puh. 044 785 4120

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.