Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsässä toteutuva esiopetus mahdollistaa viisauteen liittyvien ajattelutaitojen ja toimintatapojen oppimisen

torstaina, 08.02.2024

Metsäympäristössä toteutettavassa esiopetuksessa voi oppia viisauteen liittyviä ajattelutaitoja ja toimintatapoja. Näin havaittiin tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin lasten viisauden ja metsäsuhteen kehittymistä. Perinteisesti viisaus on ymmärretty aikuisuuteen kuuluvaksi ominaisuudeksi tai taidoksi, jopa persoonallisuuden piirteeksi. Viime vuosina tarkastelu on suuntautunut esimerkiksi viisauden eri osa-alueisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin, kuten myös tilannetekijöihin, jotka mahdollistavat viisasta toimintaa. Viisauden kehittyminen ja metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa -tutkimushankkeessa selvitettiin, olisiko lasten mahdollista oppia viisautta metsäympäristössä toteutuvassa esiopetuksessa. Tutkimusaineistoa kerättiin monimenetelmäisesti, esimerkiksi esiopetusryhmässä havainnoimalla ja videoimalla sekä haastattelemalla työntekijöitä ja vanhempia. Tutkimuksessa havaittiin, että viisauteen liittyviä ajattelutaitoja ja toimintatapoja on mahdollista oppia metsässä, joka on jo itsessään monipuolinen toimintaympäristö. Tutkimustulosten mukaan metsäympäristössä lapset leikkivät suuremmissa leikkiryhmissä ja luopuivat joistakin sisällä ja pihalla olevista rooli- ja sääntörajoitteista. Lisäksi he neuvottelivat metsäympäristössä joustavammin ja sitkeämmin yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Leikit kestivät pitkään ja niissä tuli esiin varhaista moninäkökulmaista ajattelua, joka tarkoittaa tässä yhteydessä yhtälailla toisia ihmisiä kuin luontoa huomioivaa ajattelua.

Oppiminen ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Tarvitaan laadukasta pedagogiikkaa, monipuolisia luonnon oppimisympäristöjä sekä metsää ja luontoa arvostavaa pedagogiikkaa. Tällöin myös lasten positiivinen suhde metsäympäristöihin näytti vahvistuvan.

Tutkimushanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö, ja se on toteutettu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella.

Lisätietoja:

Projektitutkija, KT Terhi Ek, terhi.a.ek(a)jyu.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.