Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Metsikön kasvatustiheydellä on vaikutusta ainespuun tuotantoon ja metsätuotannon ilmastovaikutuksiin

perjantaina, 07.08.2020

Tutkimuksessa selvitettiin kasvatustiheyden ja tukin latvaläpimitan muutoksen vaikutuksia ainespuun tuotantoon ja metsätuotannon ilmastovaikutuksiin kuusella ja männyllä. Tutkimuksessa simuloitiin 24 eri metsänkäsittelyvaihtoehtoa Joensuussa sijaitsevalla MT-kasvupaikalla 80 vuoden kiertoajalla. Simuloinnit suoritettiin kolmella eri kasvatustiheydellä ja neljällä eri tukin latvaläpimitalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin ainespuun määrää, ainespuun tuotannon taloudellista kannattavuutta ja ilmastovaikutuksia.

Kasvatustiheyden muutoksella oli vaikutusta ainespuun tuotantoon sekä metsätuotannon ilmastovaikutuksiin. Kuusella päästiin parempiin ilmastovaikutuksiin kuin männyllä. Suurimmat ilmastovaikutukset saavutettiin 25 % Metsänhoidon suosituksia suuremmalla kasvatustiheydellä, vaikka sillä ei saavutettu huomattavasti suositusten mukaista suurempaa ainespuun määrää. Suurimpaan taloudelliseen kannattavuuteen päästiin 25 % Metsänhoidon suosituksia pienemmällä kasvatustiheydellä, mutta ilmastovaikutukset sekä ainespuun määrä olivat tällä kasvatustiheydellä pienimmät. Tukin latvaläpimitan muutoksen vaikutukset tutkimuksessa tarkasteltuihin osa-alueisiin olivat pienemmät kuin kasvatustiheyden muutoksen vaikutukset. Tukin latvaläpimitan
pienentäminen hidasti puutuotteiden hajoamista ja paransi taloudellista kannattavuutta.

Metsämiesten Säätiö rahoitti hanketta. Tutkimus on luettavissa UEF Electronic Publications-julkaisuarkistossa.

Lisätietoja:

metsätalousinsinööri/metsäylioppilas Risto Vuorinen, ristovuo(a)uef.fi, puh. 0407364635

https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20200946/urn_nbn_fi_uef-20200946.pdf

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.