Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puunhoitoalalle laaditaan hyvien ja turvallisten työtapojen normisto

torstaina, 20.02.2020

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n ArboTurva-hankkeessa luodaan hyviä ja turvallisia työtapoja koskeva normisto puunhoitoalalle. Hanke on kaksivuotinen jatkuen vuoden 2020 loppuun.

Hanke toteutetaan Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n, alan yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Tyypillisimmin puunhoitotöitä tehdään kiipeilytekniikalla ja nostokorista. Riskialttiimpia työtehtäviä ovat kiipeilemällä tehtävät hoitotyöt ja puiden poistot.

Normisto muodostuu painettavasta ja sähköisestä julkaisusta, jossa esitetään turvallisia tekniikoita kuvaavien normien mukaiset työtavat kaatokiipeilylle, hoitokiipeilylle ja nostokorityöskentelylle. Puunhoitoalan töitä tekevät pääasiassa siihen erityisesti koulutetut puunhoitajat eli arboristit. Hanke edistää hyviä ja turvallisia työtapoja kaikkien alan töitä tekevien keskuudessa.

Suomessa ei tällä hetkellä ole normistoa, joka takaisi yhdenmukaiset, turvalliset ja tehokkaat työtavat alalla. Käytännöt ovat erilaisia muun muassa koulutettujen ja ei-koulutettujen toimijoiden välillä. Normisto tulee palvelemaan puunhoitajien lisäksi myös tilaajatahoa, erityisesti julkisia tahoja, asetettaessa tarjouskilpailussa ehtoja työn toteuttajalle.

Suomessa ei myöskään ole käytössä kotimaista kirjallista oppimateriaalia kiipeillen tapahtuvista puunhoitotekniikoista. Esitettävän hankkeen tuottama normisto palvelee siten myös alan oppilaitoksia ja opiskelijoita. Tästä syystä myös oppilaitokset osallistuvat hankkeen toteutukseen. Tällä hetkellä arboristikoulutusta Suomessa antavat Ammattiopisto Livia Kaarinassa, Hyria koulutus Oy Hyvinkäällä ja Koulutuskeskus Sedu Ähtärissä.

Jo ammatissa toimiville arboristeille hankkeesta ja sen tuloksista tullaan tiedottamaan Suomen Puunhoidon Yhdistyksen kautta yhdistyksen jäsenpostin ja somen välityksellä. Opastaa tullaan esittelemään alan tapahtumissa, kuten vuosiseminaarissa, kursseilla ja puukiipeilyn SM-kilpailuissa. Opas saatetaan myös julkisten tilaajien (esim. kunnat ja seurakunnat) tiedoksi, jotta tilaajataholla on ohjenuora arboristityön tekniikkaja työturvallisuusnormeista. Normisto saatetaan myös vakuutusyhtiöiden tiedoksi.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jossa on mukana sidosryhmien edustajia.

Metsämiesten Säätiö on rahoittanut hanketta yhdessä SPY ry:n ja puunhoitoalan yritysten kanssa.

Lisätietoja:

Arboristi, hankkeen vastuullinen johtaja Tomi Kivikorpi, Entti Oy, tomi.kivikorpi(a)gmail.com, puh. 0440 670 022

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n puheenjohtaja Eeva-Maria Tuhkanen, Suomen Puunhoidon Yhdistys
SPY ry, eeva.luomala(a)gmail.com, puh. 0400 908 66

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.