Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Uusia ratkaisuja tervapulaan

perjantaina, 25.10.2019

Eläköön terva ry jatkaa tervakulttuurin kehittämistä. Onnistuneen kemikaalirekisteröinnin jälkeen on jatkettu tervaan liittyvää tiedotustoimintaa ja keskitytty edistämään kotimaista tervantuotantoa. Laadukkaan mäntytervan saatavuuden parantamiseksi on ryhdytty keräämään systemaattista tietoa eri tervalaatujen ominaisuuksista.

Vuoden 2019 aikana yhdistys aktivoi tiedotustaan verkkosivuilla ja Facebookissa sekä julkaissut sähköistä jäsenlehteä kasvaneelle jäsenistölleen. Facebookin uusia, noin viikoittaisia päivityksiä on seurannut 800-2000 henkilöä. Seurasaaren käsityöpäivillä heinäkuussa yhdistys esitteli sadoille kotimaisille ja kansainvälisille vieraille tervaa ja tervatuotteita. Elokuussa yhdistys osallistui lisäksi Kuhmon Tervastulet-tapahtumaan. Työ pohjoismaisessa tervayhteistyöverkostossa niin ikään jatkui. Yhdistys on lisäksi tukenut asiantuntijapanoksella tuotantoyhtiö UBE:n dokumenttiprojektia.

Kotimainen mäntyterva, ammattitaitoisesti käytettynä, on osoittautunut parhaaksi aineeksi paanukattojen ja eräiden muiden perinteisten puurakenteiden suojaukseen. Esimerkiksi Kirkkohallitus edellyttää omien kohteidensa suojaukseen käytettävän nimenomaan kotimaista mäntytervaa. Lisäksi tervaa tarvitaan kymmenissä muissa perinteisissä tai uudemmissa sovelluksissa, muun muassa aromiaineena, eläinten hoidossa ja erilaisissa lääkevoiteissa. Hyvän tervan kysyntä ylittää tarjonnan. Tervaa tuottaa säännöllisesti vain muutama yrittäjä, mutta pienimuotoista tuotantoa harrastaa lisäksi kymmenkunta perinneyhdistystä. Uusia
ammattimaisia valmistajia ei ole odotettavissa, sillä tervan valmistus raaka-aineen hankinnasta ja valmistelusta itse polttoprosessiin on tuotto-odotuksiin nähden liian työlästä ja kallista. Yhdistys on lisäksi kerännyt tietoa eri tuottajien tervamääristä sekä tuotantosuunnitelmista.

Yhdistyksen aloitteesta on VTT käynnistänyt tutkimuksen, joka pyrkii selvittämään kasvavan biohiilen tuotannon sivutuotteena saatavien ’tervojen’ ominaisuuksia. Sen jatkoksi yhdistys on valmistellut tutkimusehdotusta näiden tervatuotteiden soveltuvuudesta puurakenteiden suojaukseen.

Mestämiesten säätiön tuki mahdollisti yhdistyksen osallistumisen Seurasaaren käsityöpäiville sekä yhdistyksen T-paitojen ja myytävien tervatuotteiden hankkimisen. Vuoden ’pääsponsorin’ logo ja nimi oli tervatapahtumissa näkyvästi esillä.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Ilkka Pollari, Eläköön terva ry, ilkka.pollari56(a)gmail.com, puh. 0500-601976

erikoistutkija Elisa Heikkilä, Museovirasto, elisa.heikkila(a)museovirasto.fi, puh. 040-1286272

www.pelastetaanterva.fi Facebook: Eläköön terva
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.