Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Yhteismetsille oma kotisivumalli

maanantaina, 19.01.2015

Yhteismetsät haluavat parantaa viestintäänsä. Yhtenäiset, helposti päivitettävät ja nykyaikaiset kotisivut tehostavat sisäistä ja ulkoista verkostoitumista, tukevat hallinnon ja liiketoiminnan kehittämistä, avoimuutta ja yhteismetsien laajenemista.

Yhteismetsien tarpeiden perusteella "Yhteismetsät loikkaavat verkkoon" -hankkeen suunnitteluvaiheessa tehtiin tiiviissä yhteistyössä yhteismetsien kanssa yhteismetsien verkkosivukokonaisuudelle konsepti, jonka pohjalta viideltä ohjelmistotalolta pyydettiin tarjoukset verkkosivujen teknisestä toteutuksesta. Verkkosivujen tekniseksi toteuttajaksi valittiin Poutapilvi web design Oy, joka on yksi Suomen kokeneimmista ja pitkäikäisimmistä digitaalisen median asiantuntijayrityksistä. Tärkeimmät perustelut Poutapilven valitsemiseksi olivat verkkosivujen päivityksen helppous, hankinta- ja ylläpitokustannusten edullisuus sekä sivustojen nopea toteutusaikataulu.

"Yhteismetsät loikkaavat verkkoon" -hankkeessa on rakennettu valmiiksi yhteismetsien kotisivupohja, johon voidaan lisätä esimerkiksi intranet-ominaisuus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi osakkaiden ja hallinnon omien asiakirjojen ja tietojen tallentamiseen erillisten tunnusten taakse, pois muiden sivuilla kävijöiden silmistä.

Mukaan hankkeeseen lähti ensimmäisessä vaiheessa viisi yhteismetsää. Kotisivujen tekstit ja kuvat yhteismetsät tuottavat itse valmiita sivujen taustakuvia lukuunottamatta yhtenäiselle sivupohjalle. Yksi hankkeessa mukana olleista yhteismetsistä on saanut oman sisältönsä jo tuotettua kotisivupohjaan ja julkaissut tyylikkäät kotisivunsa osoitteessa www.lapinyhteismetsa.fi.

Millä tahansa yhteismetsällä on mahdollisuus ottaa hankkeessa suunniteltu ja rakennettu kotisivupohja käyttöönsä milloin vain. Yhteismetsä maksaa sivujen käyttöönotosta aloitusmaksun ja kuukausittaisen ylläpitomaksun. Maksujen suuruus vaihtelee sivujen ominaisuuksien laajuuden mukaan. Sivuihin on saatavissa erilaisia lisäominaisuuksia erilaisilla ohjelman osilla.

Yhteismetsät ovat aktiivisia metsätalouden harjoittajia ja yhteismetsien rooli esimerkiksi metsätilakoon ja -rakenteen kehittämisessä on tärkeä. Yhteismetsiä on 302, osakkaita niissä on noin 30 000 henkilöä ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 590 000 hehtaaria.

Kiitämme Metsämiesten Säätiöltä saamastamme rahallisesta tuesta yhteismetsien kotisivumallin toteuttamisessa. Uusi sivumalli nostaa yhteismetsien sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä toimintamahdollisuudet uudelle tasolle.

Lisätietoja:

Kenttäpäällikkö Lasse Lahtinen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, metsälinja, lasse.lahtinen(at)mtk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.