Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Lusto jatkaa metsähistoriallisten pienpainatteiden elinkaarta

tiistaina, 20.01.2015

Haluaisitko tutustua Valmet Terra 865-BKN -maastotraktorin käyttö- ja huolto-ohjekirjaan? Tarvitsetko tietoa kuusen ja pajun parkin talteenotosta 1940-luvulla? Tiesitkö ”miten on parannettava kaksikahvaisen sahan terottamista” Karjalan metsätöiden kokeiluaseman ja Karellesin teknillisen propagandan sektorin mukaan vuonna 1933? Kiinnostavatko Suomen Forciitti-dynamiitti Osakeyhtiön kantopommit? Entä ”Metsämiehen järjestöaapisen” ohjeet vuodelta 1954? Vai etsitkö Metsähallinnon Itä-Suomen piirikuntakonttorin järjestämän metsänhoidollisen retkeilyn ohjelmaa vuodelta 1957?

Vastauksia löytyy Suomen Metsämuseo Luston museokokoelmiin sisältyvästä laajasta ja monipuolisesta metsähistoriallisesta pienpainateaineistosta. Se sisältää ennen kaikkea metsäalan organisaatioiden ja metsätalouden varuste- ja konevalmistajien tuottamia esitteitä, kuvastoja, ohjekirjoja, lehtisiä ja mainoksia sekä toimintakertomuksia ja vuosikirjoja. Aineistoa on tällä hetkellä noin 50 hyllymetriä 1900-luvun alusta näihin päiviin, ja kokoelma karttuu jatkuvasti. Pienpainatteilla on tyypillisesti laaja levikki mutta lyhyt elinkaari – niiden historiallinen ja kulttuurinen merkitys sekä käyttöpotentiaali liittyvät siihen, että aineisto kuvaa ajankohtansa ilmiöitä päivänpolttavasti, yksityiskohtaisesti ja mikrotasolla. Niiden välittämä ajankuva lisää ja laajentaa kiinnostusta tähän aineistoon.

Hankkeessaan Metsähistorialliset pienpainatteet verkkoon 2014–2016 Lusto on jo vuoden ajan aktiivisesti järjestänyt, luetteloinut ja digitoinut pienpainateaineistoaan julkiseen kantapuu.fi-museotietokantaan. Näin aineisto saadaan myös muiden kiinnostuneiden ulottuville. Osana hanketta tehdään metsähistoriallisen pienpainateaineiston tallentamisen jatkosuunnitelma. Lusto toivoo erityisesti metsäalan organisaatioiden pohtivan omien painateaineistojensa sekä erilaisten henkilöstö- ja tiedostuslehtien tallentamista yhteistyössä Luston kanssa.

Tähän mennessä luetteloitu aineisto on haettavissa kantapuu -palvelun kirjahaussa. Hakuja voi tehdä asiasanoilla ja pienpainate-hakusanalla (kohdistettu haku: Kokoelmat) saa esille kaikki luetteloidut pienpainatteet. Ne on viety Kantapuuhun ryhmäluettelointina useisiin eri luokkiin. Alkuperäisaineisto on käytettävissä Lustossa tai siitä voi tilata kopioita: kokoelmat@lusto.fi.

Lisätietoja:

Intendentti Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi

Museoassistentti Marko Rikala, Lusto - Suomen Metsämuseo, marko.rikala(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.