Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsätieteen päivässä 12.11.2014 tarkasteltiin modernin metsäsuunnittelun haasteita

perjantaina, 30.01.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen päivä keräsi yhteen runsaan tieteestä ja sen sovelluksista kiinnostuneen joukon tutkijoita ja käytännön metsätalouden tehtävissä toimivia Helsingissä 12.11.2014. Metsätieteen päivän tavoitteena oli keskustella millaista metsäsuunnittelua tarvitaan, jotta metsämme tarjoavat myös tulevaisuudessa puuta, riistaa, marjoja ja sieniä, virkistystä ja monipuolisia ekosysteemipalveluja? Erityisesti kiinnitettiin huomiota metsistä saatavien monien hyötyjen yhdistämiseen.

Metsätieteen päivän kaikille yhteisen osuuden aloitti dos. Jyrki Kangas, joka tarkasteli monitavoitteisen metsäsuunnittelun tietotarpeita. Hänen mukaansa puustotietojen merkitys on edelleen keskeinen, mutta suunnittelussa on jo pitkään otettu huomioon myös metsistä saatavat muut hyödyt. Viime vuosina tiedonhankinta onkin kehittynyt enemmän kuin tietotarpeet ja uudet tiedonhankintamenetelmät avaavat mahdollisuuden entistä monipuolisempaan ja tarkempaan metsäsuunnitteluun, kunhan uudet menetelmät saadaan sovellettua käytännön suunnittelutyökaluiksi.

Akatemiatutkija Miina Rautiainen (Helsingin yliopisto) esitteli metsien kaukokartoituksessa käytettyjen menetelmien fysikaalisia perusteita. Hänen katsauksensa osoitti selkeästi kuinka “puhtaan” perustutkimuksen - myös teoreettisen fysiikan - pohjalta on kehitetty käytännön metsäsuunnittelua palvelevia sovelluksia. Prof. Leena Finér (Metsäntutkimuslaitos) esitteli valuma-aluesuunnittelun etuja osana kokonaisvaltaista metsäsuunnittelua. Prof. Artti Juutinen (Metsäntutkimuslaitos) tutustutti kuulijat metsien monien käyttömuotojen taloudelliseen arvottamiseen. Hän korosti erilaisten metsänkäyttömuotojen taloudellisen merkityksen yhteismitallistamisen tärkeyttä, jotta suunnittelu voidaan tehdä ekologisesti ja taloudellisesti kestävien periaatteiden mukaan. Aamupäivän yhteiskokoukseen osallistui noin 140 kuulijaa.

Iltapäivällä oli neljä rinnakkaiskokousta ja posterinäyttely. Kokouksissa syvennettiin metsäsuunnittelun eri teema-aloja ja esiteltiin niiden käytäntöjä. Kokouksissa ja niiden väliajalla käytiin vilkasta keskustelua metsäntutkimuksen tuloksesta ja niiden viemisestä käytäntöön. Metsätieteen päivän lopuksi juhlistettiin Suomen Metsätieteellisen Seuran 105-vuotista toimintaa luomalla katsaus metsätieteiden tulevaisuuden haasteisiin ja jakamalla Seuran ansiomitalit. Tämän jälkeen nautittiin vielä illallisbuffetin antimista ja käytiin vapaata keskustelua metsätieteistä. Metsätieteiden tutkijakoulun syysseminaari järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Metsätieteen päivän yhteydessä 11.11.2014.

Vuoden 2014 Metsätieteen päivä oli 22. tilaisuus järjestyksessä. Metsämiesten Säätiön useita vuosia jatkunut tuki Metsäntieteen päivälle on mahdollistanut sen kehittymisen tärkeimmäksi vuosittaiseksi suomalaisten metsäntutkijoiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden tapaamiseksi.

Lisätietoja:

Sihteeri Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura, pekka.nygren(at)luke.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.