Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsä- ja Viherpäivät 7-8.6.2016

torstaina, 16.06.2016

Jyväskylässä 7.-8.6.2016 järjestetyillä Metsä- ja Viherpäivillä kouluttauduttiin luentojen, tutkimustulosten ja maastoretkeilyn avulla erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin ja hankkeisiin. Päiville osallistui noin 150 metsä- ja viheralueiden suunnittelun ja hoidon parissa työskentelevää ammattilaista, jotka omalla tekemisellään ja työllään voivat vaikuttaa viheralueisiin ja niiden viihtyisyyteen merkittävästi.

Koulutuspäivien tärkeimpänä saavutuksena saatiin erilaisista aiheista tietoa ja osaamista, joita on mahdollista hyödyntää ja soveltaa omassa työssään. Ammattilaisilla täytyy olla käytössään uusin tieto, jotta työn jälki on laadukasta ja onnistuneiden ratkaisujen tekeminen sekä tehtyjen päätösten perusteleminen on sujuvampaa.

Tietoiskuja ja pohdittavaa saatiin muun muassa uusista kasvitaudeista ja tuholaisista, joiden leviäminen nykyistä laajemmalle Suomeen näyttää entistä todennäköisemmältä. Alalla työskentelevien on erittäin tärkeää tietää vakavien tuholaisten tunnusmerkit sekä tietää kuinka niiden kanssa kuuluu toimia.

Päivien aikana saatiin tutkimustietoa kaupunkien ja sirpaleisten alueiden monimuotoisuusasioista sekä pohdittavaa luontoarvojen huomioimisesta ja niiden kompensoimisesta erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi  kaavoituksessa. Tutkittua tietoa ja erilaisia näkökulmia saatiin myös suunnitteluun ja osallistamiseen liittyviin asioihin.

Myös laatuasioihin ja työn jäljen laadunvarmistamiseen paneuduttiin päivien aikana. Varmaa ja tutkittua tietoa saatiin myös siitä, että Suomen metsävarat eivät ole hupenemassa, vaikka esimerkiksi Äänekosken uuden biotuotetehtaan myötä puunkäyttö Suomessa tulee lisääntymään. Vihervuoden teeman mukaisesti päivillä käsiteltiin myös kestävyys-teemaa, josta käytännön esimerkkien avulla saatiin tietoa erilaisista keinoista toteuttaa asioita kestävästi.

Metsä- ja Viherpäivien järjestelyistä vastasivat Jyväskylän kaupunki, Viherympäristöliitto ry ja METO- Kuntien metsäasiantuntijat ry. Metsämiesten Säätiö tuki tapahtuman onnistumista apurahalla.

Lisätietoja:

Metsäsuunnittelija Merja Kytömäki, Jyväskylän kaupunki, merja.kytomaki(at)jkl.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.