Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäkonealan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun seurantaan parannuksia

perjantaina, 28.02.2020

Metsäkonealan työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköistä tarkistuslistaa pilotoitiin Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja metsäkoneyrittäjien toimesta. Tarkistuslista parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja aktivoi opettaja, opiskelija, yrittäjä suhdetta työssäoppimisen aikana. Tarkistuslistan käytön tarkoituksena on varmistaa onnistunut työelämäjakso ja säännöllinen yhteydenpito osapuolten välillä.

”Pilotoinnissa palaute metsäkoneyrittäjiltä oli positiivista ja siinä nähtiin, että sähköinen lomake on toimiva ratkaisu työssäoppimisen laadun seuraamiseksi. Tiedot tallentuvat suoraan opiskelijahallintajärjestelmään. Lomake kannattaa ottaa käyttöön, ja se tehdään yhteistyössä oppilaitoksen järjestelmävastaavan kanssa ”, kannustaa metsäkonealan opettaja Tuomo Kivimäki Tredusta.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tarkistuslista on saatavilla Visman lomakepankista .

Onnistunut työssäoppiminen ammatillisen kasvun edistäjänä

Sähköinen tarkistuslista tehostaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen todentamista ja seurantaa sekä parantaa koulutuksen laatua. Listan käyttö lisää säännöllistä yhteydenpitoa vastaavan opettajan ja opiskelijan välillä työssäoppimisen aikana. Onnistunut työssäoppiminen vahvistaa opiskelijan motivaatiota ja luo siten edellytyksiä alalla työskentelyyn.

Pilotoinnista laajempaan käyttöön

Hankkeessa sähköistä tarkistuslistaa pilotoitiin Wilma -opiskelijahallintajärjestelmässä. Tämä on useissa metsäkonealan oppilaitoksissa käytössä oleva järjestelmä. Pilotissa käytetty lomake on saatavissa Visman lomakepankista. Lomake olisi tarpeen saada kaikkien metsäkonealan oppilaitosten käyttöön. Tämä vaatii vielä sopimista muiden opiskelijahallintajärjestelmien toimittajien kanssa. Vaihtoehtona on myös kehittää kaikille toimijoille avoin lomake.

Pilotissa kerättiin myös palautetta tarkistuslistan käytön jatkokehittämiseksi. Palautteen mukaan on tarpeen panostaa kehitystyötä lomakkeen sisällön, visuaalisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Lisäksi sähköisen tarkistuslistan käyttöönoton tukeminen tarvitsee vielä ohjeistusta. Tarkistuslistan käyttö voidaan varmistaa sisällyttämällä se osaksi koulutus- tai oppisopimusta. Tarkistuslistan jatkokehittämiseksi ja käyttöönoton tukemiseksi haetaan lisärahoitusta.

Tarkistuslistan sisältö perustuu Koneyrittäjien, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien yhteistyössä laatimaan tarkistuslistaan. Sähköinen tarkistuslista toteutettiin ja pilotoitiin Tapion, Koneyrittäjät ry:n, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Metsäkoulutus ry:n hankkeessa. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio Palvelut Oy, tommi.tenhola(a)tapio.fi, puh. 0400981652

koulutuspäällikkö Mari K. Nieminen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, mari.k.nieminen(a)tampere.fi,
puh. 040 801 6709

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.