Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Uutta digitaalista materiaalia metsien varhaishoidon opetteluun

keskiviikkona, 05.02.2020

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on tiukentunut ja reformi ohjaa opettajia ja oppilaita sähköisen opintomateriaalin tuottamiseen ja käyttämiseen. Tämän vuoksi metsäalan oppilaitokset Sedu Seinäjoelta, Kpedu Kokkolasta, Poke Äänekoskelta, JAMK Jyväskylästä sekä YA Vaasasta toteuttivat yhdessä laajan opetusmateriaalipaketin metsien varhaishoidosta. Tavoitteena oli mahdollisimman helppokäyttöinen paketti jota voi käyttää myös mobiililaitteilla.

Kaikki materiaali tuotettiin kumppaniorganisaatioiden omin voimin, jotta opettajien digiosaaminen lisääntyisi ja uusia digimateriaaleja voitaisiin tuottaa myös jatkossa. Aihepiiri jaettiin pienempiin osa-alueisiin ja joista jokainen organisaatio toteutti yhden valitsemallaan tavalla. Hankerahoituksen ansiosta oli mahdollista opetella uutta sekä kokeilla erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Tuloksena syntyi perinteisiä tekstidokumentteja, 360-kuvia, perinteisiä ja dronella kuvattuja videoita sekä eri tavoin toteutettuja tehtäviä.

Koulutusmateriaalin jakoalustaksi valittiin ThingLink sen monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Alustalle oli helppo yhdistää kumppaneiden tuottamat erityyppiset materiaalit ja tehtävät. Aloitussivulta valitaan opiskeltava aihepiiri ja jatketaan ”tageja” klikkaamalla eteenpäin. Pohjakuvan päällä olevista tageista aukeavat varsinaiset opetusmateriaalit. Materiaaleja voi opiskella puhelimen tai tablettilaitteen avulla missä ja milloin vain. Lisäksi opettaja tai oppilas voi rekisteröityä palveluun ilmaiseksi ja sen jälkeen tuottaa uutta tai päivittää olemassa olevaa materiaalia.

Kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali kulotuksesta, kylvöstä, metsänviljelystä, raivaussahan huollosta ja taimikonhoidosta on vapaasti käytettävissä nettiosoitteessa https://www.thinglink.com/scene/1255448296629993474

Opetusmateriaalin tuottamisen mahdollisti Metsämiesten säätiön rahoittama Metsät kasvuun – metsäoppia digitaalisesti hanke. Hankkeen tavoitteena oli lisätä metsäalan opiskelijoiden ja metsänomistajien osaamista metsien hoidossa ja ennen kaikkea innostaa metsien varhaishoitoon ja siihen liittyvien metsätöiden tekemiseen.

Hankkeen päätoteuttaja oli Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) ja kumppaneina olivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Yrkesakademin i Österbotten (YA!). Muita yhteistyökumppaneita olivat Metsäkoulutus ry, Suomen metsäkeskus ja Husqvarna Group. Hanke toimi ajalla 1.4.2017-31.12.2019.

Lisätietoja:

Johanna Salla-Uitto, johanna.salla-uitto(a)sedu.fi / 040 680 7054

Innovaatiopäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu,
marja-terttu.kurunsaari(a)sedu.fi, puh. 0408680814

Metsäalan asiantuntija Johanna Salla-Uitto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Tuomarniemi,
johanna.salla-uitto(a)sedu.fi, puh. 0406807054

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.