Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Luston arkistohanke toi metsä- ja kotiseutuhistoriaa esille

torstaina, 06.02.2020

Suomen Metsämuseo Luston asiakirjakokoelma saatiin kolmivuotisen (2017–2019), Metsämiesten Säätiön tukeman Arkisto auki -hankkeen myötä aiempaa huomattavasti kattavammin yleisön saavutettavaksi. Lustoon viimeisten lähes 30 vuoden aikana lahjoitettujen arkistojen kuvailutiedot on nyt viety yli kuudenkymmenen prosentin kattavuudella museon julkiseen kokoelmahallintajärjestelmä Kantapuuhun. Ennen hanketta Luston asiakirjakokoelman metsähistoriallisten arkistoaineistojen saavutettavuus lähenteli nollaa, sekä museon oman toiminnan että yleisön palvelemisen kannalta, johtuen tuolloisesta heikosta asiakirjakokoelman luettelointiasteesta. Vuoden 2019 lopussa päättynyt Arkisto auki -hanke laajensi täten merkittävästi metsähistorian asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöpotentiaalia sekä Luston omassa museotoiminnassa ja tietopalvelussa että ulkopuolisessa tutkimuksessa.

Hankkeessa Luston asiakirjakokoelma inventoitiin, järjestettiin ja luetteloitiin valitulla tarkkuudella, riittävän kattavan arkistokuvailun ja asiasanoituksen keinoin. Asiakirja-aineistojen kuvailu tällä tavoin mahdollistaa jatkossa aineiston viitetietoihin kohdistuvat haut. Hankkeen tavoitteena olikin tehdä Luston noin 100-hyllymetrinen metsähistoriallinen asiakirjakokoelma aiempaa saavutettavammaksi ja käytettävämmäksi.

Valtakunnallisena metsäkulttuurin vastuumuseona Lusto painottaa hankintapolitiikassaan metsähistoriaan ja metsäkulttuuriin liittyvää mikrohistoriallista, arjen historiaa valaisevaa arkistoaineistoa. Samalla Lusto välttää päällekkäistä tallennustyötä arkistosektorin, kuten Kansallisarkiston ja yksityisten arkistojen kanssa. Museon asiakirjakokoelman pääosan muodostavat metsäalan yksityishenkilöiden ja erilaisten yhteisöjen arkistot. Suurten metsäteollisuusyritysten, metsäalan valtakunnallisten viranomaisten tai edunvalvontajärjestöjen arkistot rajautuvat tallennusalueen ulkopuolelle, osin jo lainsäädännöllisistä syistä. Luston museaalinen asiakirjakokoelma sisältää metsänkäyttöön kytköksissä olevaa aineistoa laaja-alaisesti kattaen sen eri aspekteja metsätaloudesta metsien suojeluun.

Vaikka pääosa Luston asiakirjakokoelman arkistoista sisältääkin museon kokoelmapolitiikan mukaisesti laajalti suomalaiseen metsänkäyttöön ja metsäkulttuuriin liittyvää aineistoa, mahtuu mukaan myös annos punkaharjulaista paikallishistoriaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on viimeisenä hankevuonna luetteloitu laaja Kanervien henkilöarkisto. Metsänhoitaja Yrjö Kanerva työskenteli Punkaharjun Metsäntutkimuslaitoksen palveluksessa kaikkiaan neljän vuosikymmenen ajan, ja hänen vaimonsa Helmi oli aktiivinen kotiseutuharrastaja. Pariskunta jätti jälkeensä rikkaan kokonaisuuden Punkaharjun harjualueeseen, sen merkittäviin kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin, metsäntutkimukseen ja entiseen Punkaharjun kuntaan laajemminkin liittyvää arkistoaineistoa, joka kattaa ajallisesti koko 1900-luvun.

Lisätietoja:

amanuenssi Marko Rikala, Lusto - Suomen Metsämuseo / Suomen Metsämuseosäätiö, marko.rikala(a)lusto.fi,
puh. 0442517440

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.