Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Gradututkimus metsän merkityksestä toimeentuloon Laosin maaseudulla

keskiviikkona, 14.12.2016

Toistaiseksi tärkein saavutus hankkeessa on tällä hetkellä viimeistä lukua vailla valmis gradutyö. Valmis työ julkaistaan alkuvuodesta 2017. Vuoden 2017 puolella gradun pohjalta laaditaan tieteellinen artikkeli, joka tuo tutkimustulokset laajan yleisön tarkasteltavaksi. Lisäksi gradun tulokset julkaistaan osana GET-LDC -projektin tuloksia, jotka parhaassa tapauksessa tavoittavat myös laosilaiset päätöksentekijät ja siten tulokset saattavat vaikuttaa paikalliseen metsä- ja maankäyttöpolitiikkaan.

Gradutyöllä on lisäksi ollut ja tulee olemaan suuri rooli Helsingin yliopistolla, sillä esimerkiksi Laosin kenttäkurssin ryhmä tulee kuuntelemaan tulosten esittelyä 30.11.2016. Lisäksi toinen hankkeeseen osallistunut graduntekijä, Jaakko Kaukomies, tulee esittelemään tulokseni Laosissa, jossa on paikalla luennoitsijoita, tutkijoita ja yliopisto-opiskelijoita. Nämä esitykset, yhdistettynä kolmeen aiemmin gradun tiimoilta pitämääni esittelyyn, ovat kaikki herättäneet mielenkiintoa ja lisänneet opiskelijoiden tietoisuutta aiheesta.

Yleisen hyödyn lisäksi gradutyö on ollut ylivoimaisesti opettavaisin kokemus koko koulutushistoriani aikana. Työ on opettanut valtavasti tieteellisen tutkimuksen tekemisestä, vuorovaikutuksesta niin tieteellisessä konseptissa kuin Laosin maaseudullakin ja viranomaistyöstä kehitysmaassa. Koen nyt, toisin kuin vielä vuosi sitten, että kohtaan valmistuttuani työmarkkinat vahvana metsäalan ammattilaisena.

Suuri kiitos tästä kuuluu Metsämiesten Säätiölle, jolla oli merkittävä rooli hankkeen mahdollistamisessa. Metsämiesten Säätiön tuoma apu loi edellytykset koko tutkimusmatkan järjestämiselle. Esimerkiksi parhaan mahdollisen tulkin palkkaaminen ja riittävän ajan varaaminen kenttätyölle ei olisi ollut mahdollista ilman Metsämiesten Säätiön tukea. Näin Metsämiesten Säätiö varmisti tuellaan samalla tutkimuksen hyvän laadun.

Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, sillä kenttätyössä kerätyn datan käsittely on vienyt luultua enemmän aikaa ja lisäksi gradu on tehty tavanomaisia gradutöitä huolellisemmin, sillä olemme pyrkineet esimerkiksi tulosten esittelyssä mahdollisimman lähelle tieteellisen artikkelin tasoa. Hankkeen lopputuloksena odotan erinomaista gradutyötä, jonka tulokset tuovat suurelle joukolle paljon kaivattua tuoretta tutkimustietoa toimeentulosta ja metsien hyödyntämisestä Laosin maaseudulla.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Dipjoy Chakma, Helsingin yliopisto/GET-LDC -projekti, dipjoy.chakma(at)helsinki.fi

Tutkija Nicholas Hogarth, GET-LDC -projekti, nicholas_hogarth(at)yahoo.com

blogs.helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.